Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Do kiedy rolnik na podwójnym KRUS-ie musi złożyć oświadczenie o dochodach z firmy?

Pieniądze i Prawo Emerytury i renty
Data publikacji 11.04.2018r.

Rolnicy, którzy prowadząc działalność rolniczą jednocześnie posiadają firmę i opłacają tzw. podwójny KRUS, muszą pamiętać, aby w najbliższym czasie odwiedzić placówkę rolniczej Kasy.

Termin składania zaświadczeń mija 1 czerwca 2018 r.

r e k l a m a

Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie. Ma ono wskazać, że nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za ubiegły rok. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3 300 zł.

Jak informuje KRUS, ze względu na to, iż termin 31 maja w bieżącym roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zatem ostateczny termin na złożenie stosownego zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za ubiegły rok przypada w piątek 1 czerwca 2018 r.

Warto pamiętać, że niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie jest jednoznaczne z wyłączeniem z ubezpieczenia społecznego rolników. Ubezpieczenie ustanie z dniem 1 czerwca 2018 r. Z KRUS zostaną wyłączone także osoby, które złożą wymagane dokumenty, ale należny podatek od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczył u nich za 2017 r. kwotę 3300 zł.

Kasa może przywrócić termin na złożenie wyżej wymienionego zaświadczenia lub oświadczenia jedynie wtedy, gdy niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych. Zainteresowany musi w takiej sytuacji złożyć w Kasie stosowny wniosek.

Kto może być na podwójnym KRUS-ie?

Przypominamy, iż rolnik lub domownik może prowadzić firmę i nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi gospodarstwo lub stale w nim pracuje. Aby było to możliwe, powinien jednak w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu poinformować o tym KRUS, składając odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie to można złożyć również na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1).

Do prowadzenia firmy na podwójnym KRUS nie mają prawa emeryci i renciści. Podwójny KRUS oznacza opłacanie w podwójnym wymiarze miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłaca się w pojedynczej wysokości. 

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a