r e k l a m a

Partner serwisu

Dodatkowe zarobki bez groźby utraty premii

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 16.03.2017r.

W 2016 r. przejąłem od rodziców gospodarstwo rolne. W październiku otrzymałem decyzję o przyznaniu premii dla młodego rolnika. Jest w niej mowa o tym, że muszę przez 12 miesięcy być ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie. Chciałbym podjąć dodatkową pracę. Czy mogę pracować poza rolnictwem?

Pozostanie w KRUS zależy od formy umowy. Nie może Pan z całą pewnością zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę, gdyż bez względu na wymiar czasu pracy taka umowa spowoduje wyłączenie Pana z ubezpieczenia społecznego rolników.

r e k l a m aMoże Pan natomiast podjąć pracę na podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa o dzieło uregulowana w art. 627–646 k.c. jest innym rodzajem umowy niż o świadczenie usług. Jeżeli nie zawarto jej z własnym pracodawcą, nie stanowi podstawy do objęcia wykonawcy dzieła ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym, a jedynie jest podstawą do odprowadzenia podatku.

Co do umowy-zlecenia, to przy jej wykonywaniu istnieje możliwość pozostania przy ubezpieczeniu w KRUS na podstawie art. 5b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepis ten w obecnym brzmieniu przewiduje, że osoba wykonująca pracę na podstawie takiej umowy nadal podlega ubezpieczeniu w KRUS, pomimo objęcia jej z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym. Osiągany przychód w rozliczeniu miesięcznym nie może przekraczać kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów. Od 1 stycznia br. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł.

Jeśli zatem podejmie Pan pracę na podstawie umowy-zlecenia, a przychód z tego tytułu nie przekroczy 2 tys. zł, nie zostanie Pan wyłączony z KRUS. 

Prawnik redakcyjny
Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a