Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Dofinansowanie dla grup producentów - jakie warunki trzeba spełnić?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 13.11.2017r.

Do 28 grudnia 2017 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie dla grup producentów. O wsparcie mogą ubiegać się grupy uznane od 1 stycznia 2014 r.

Z unijnej pomocy nie będą mogły skorzystać grupy utworzone przez producentów drobiu oraz owoców i warzyw. Dofinansowanie jest wykluczone również dla tych grup, których członkowie byli lub są w grupie utworzonej ze względu na ten sam produkt i skorzystali już kiedyś z unijnego dofinansowania. Chodzi o PROW 2004–2006, 2007–2013 oraz 2014–2020.

r e k l a m aNajpierw uznanie

Przed wystąpieniem o wsparcie grupa musi dopełnić kilku formalności. Po pierwsze, uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Po drugie, złożyć wniosek o uznanie za grupę producentów rolnych. Obecnie składa się go w biurze regionalnym ARiMR (przed dniem 1 września 2017 r. wnioski o uznanie przyjmowała ARR). Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy. Po trzecie, zadeklarować realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomoc finansowa jest dostępna dla grup składających się wyłącznie z osób fizycznych. Każdy jej członek powinien zajmować się wytwarzaniem produktu lub grupy produktów, ze względu na które uznano grupę. Dla młodych rolników, członków grupy roślinnej, ważna może okazać się informacja, iż wsparcie uzyska grupa, w której każdemu z jej członków przyznano płatności bezpośrednie w roku uznania lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat go poprzedzających. Gdy rolnik jest członkiem grupy z produkcją zwierzęcą, każdy z członków musiał posiadać i zgłosić te zwierzęta do rejestru przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy.

Policz punkty

O kolejności przysługiwania pomocy na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kilku kryteriów wyboru. Punkty przyznaje się za zorganizowanie w formie spółdzielni (3 punkty). Trzy punkty otrzymają także grupy nastawione na produkty rolnictwa ekologicznego, miód naturalny lub inne produkty pszczele albo szyszki chmielowe. Punktowana (3 punkty) jest także produkcja świń, bydła, owiec lub kóz żywych oraz mięsa z tych zwierząt. W przypadku owiec i kóz może to być również produkcja skór i wełny. Trzy punkty otrzymają także grupy zajmujące się uprawą roślin (w plonie głównym) z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego. Warto zwrócić uwagę, iż nie jest punktowana grupa utworzona ze względu na produkcję zbóż, roślin okopowych i rzepaku, chyba że rośliny te będą wykorzystywane na cele energetyczne lub techniczne.
Preferowane są grupy składające się z minimum 10 członków. Taka grupa otrzymuje 4 punkty, a za każdego kolejnego członka kolejne 0,2 punktu. Trzy punkty może otrzymać grupa, jeśli każdy z jej członków ubezpieczył dobrowolnie minimum 50% produkcji, ze względu na którą uznano grupę. Polisa musi jednak być ważna przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Grupa może otrzymać punkty (1–3) również wtedy, gdy jej siedziba znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym. Ten wskaźnik jest oceniany według danych GUS pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., w przedziale obszarowym 1–15.

Najwięcej punktów (po 5) przyznaje się grupom, jeżeli w planie biznesowym zaplanowały inwestycje innowacyjne albo służące ochronie środowiska. Za innowacyjne uważa się takie, które wprowadzają nowe, odmienne od obecnie stosowanych zasady produkcji, procesy lub technologie. Z kolei za służące ochronie środowiska inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt lub technologie ograniczające niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub też rozwiązania ograniczające zużycie wody lub energii.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a