Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty suszowe - trzeba pilnować terminów

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 24.09.2018r.

Znane są terminy oraz wytyczne do składania wniosków o dopłaty do upraw, na których straty z tytułu suszy wyniosły 30%. Pojawiają się też kolejne przeszkody, które blokują rolnikom dostęp do wsparcia.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej rolnicy składają do biur powiatowych ARiMR.


Trzeba pilnować terminów!

r e k l a m a

W sytuacji, gdy straty w danej uprawie wyniosły minimum 70%, wniosek o dopłatę do tych upraw należy złożyć najpóźniej do 28 września włącznie. Stawka pomocy w przypadku szkód w tej wysokości wynosi 1000 zł/ha. Na te uprawy, gdzie straty są na poziomie minimum 30% i poniżej 70%, wnioski o dopłaty należy złożyć od 26 września do 17 października. Stawka pomocy w przypadku takich szkód wynosi 500 zł/ha.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż są to kwoty tylko dla rolników, którzy spełnili obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Dla pozostałych dopłata do hektara to 500 oraz 250 zł.

Wniosek należy złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Rolnik może dla szkód w uprawach w wysokości co najmniej 70% oraz niższych, złożyć dwa odrębne wnioski albo jeden wspólny. Gospodarze, którzy będą składali wnioski o dopłaty na uprawy, w których straty wyniosły co najmniej 70%, a w innych uprawach mają straty niższe, ale minimum 30-stoprocentowe, nie muszą składać na te niższe odrębnych wniosków. Aby jednak nie przegapić terminu dotyczącego składania wniosków o wyższą pomoc, muszą pilnować terminu pierwszego, który upływa 28 września.

Jak podkreśla ARiMR, terminy składania wniosków nie podlegają przywróceniu. W praktyce oznacza to, że jeśli rolnik przyjdzie do Agencji 1 października ale nie później niż 17 października, może wystąpić tylko o pomoc na te uprawy, w których straty wyniosły od 30 do 69%.

Jednakże, co jest bardzo ważne, w terminie składania wniosków, można złożyć również wniosek niekompletny (np. bez dołączonej kopii protokołu, którego na dzień upływu terminu złożenia wniosku rolnik jeszcze nie ma). Wszelkie braki muszą być uzupełnione jak najszybciej, nie później jednak niż na wezwanie kierownika biura powiatowego Agencji.  • Dopłata przysługuje do upraw, w których straty wyniosły minimum 30%, oczywiście pod warunkiem spełnienia innych dodatkowych warunków

Do wniosku rolnicy muszą załączyć kopię protokołu szacowania strat zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody.

W sytuacji, gdy straty liczone w stosunku do wartości produkcji roślinnej lub roślinnej i zwierzęcej łącznie wynoszą do 30% włącznie, również kopie zaświadczeń dotyczących otrzymanej pomocy de minimis. Rolnik może też, zamiast tych kopii, wypełnić w formularzu wniosku oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie.

Natomiast, gdy straty w produkcji są wyższe niż 30%, na protokole szacowania szkód musi być adnotacja wojewody potwierdzająca wystąpienie szkód. Rolnik do Agencji dostarcza kopię takiego protokołu.

  • Od 30% włącznie i powyżej 30%

    Warto zwrócić uwagę na progi graniczne związane z wielkością 30%. Dopłata do hektara należy się do tych upraw, w których straty wyniosły minimum 30%, natomiast gdy straty w produkcji są do 30% włącznie dopłata jest udzielana w ramach pomocy de minimis, a jeśli powyżej 30% – poza tą formułą.


Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a