Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile czasu ma rolnik na zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 31.07.2018r.

Kiedy zadawałem paszę w oborze, kopnął mnie byk. Nie zgłosiłem wypadku od razu w KRUS, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że to poważna kontuzja. Czy mogę to jeszcze zrobić? Jak wygląda procedura zgłaszania wypadku przy pracy rolnika do KRUS i rozpatrywania sprawy?

Pół roku na zgłoszenie wypadku

r e k l a m a

Według art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Wypadek zgłasza się właściwej jednostce organizacyjnej KRUS, bezpośrednio w siedzibie tej jednostki albo za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Właściwą jednostką organizacyjną Kasy do przyjęcia zgłoszenia wypadku jest oddział regionalny Kasy lub placówka terenowa Kasy, w której poszkodowany jest ubezpieczony.

Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
  1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
  2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
  3. wskazać świadków wypadku;
  4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
  5. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Od czego zależy wysokość przyznanego odszkodowania?


Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, sporządza się protokół powypadkowy. Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Z kolei protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej.

Należy także dodać, że według art. 13 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Natomiast za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

dr hab. Aneta Suchoń, UAM

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a