r e k l a m a

Partner serwisu

Inwestycje związane z rozszerzeniem OSN sfinansuje PROW

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 06.09.2017r.

Po publikacji informacji na temat zmian Prawa wodnego dotyczącego rozszerzenia obszaru OSN z 19% na ok. 80% powierzchni kraju oraz zaostrzenia wymagań związanych z przechowywaniem obornika i gnojowicy, rozdzwoniły się w naszej redakcji telefony. Rolnicy pytają, czy wiadomo nam coś na temat uruchomienia ewentualnego wsparcia, z którego mogliby finansować rozbudowę i budowę płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Chodzi także o wymagania związane z ochroną gleb i wód.

Jak wynika z informacji przekazanych “Tygodnikowi” przez resort rolnictwa, te nowe dla wielu rolników wymagania będą objęte zmodyfikowanymi działaniami z PROW. Zmienione zostaną dwa rodzaje dotychczasowego wsparcia. Pierwszy dotyczy operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN“, drugi „Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne” – wsparcia w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód.

Inwestycje w płyty i zbiorniki

r e k l a m aDotychczas zasięg geograficzny pomocy inwestycyjnej dla rolników gospodarujących na OSN był ograniczony wyłącznie do tych obszarów, które po raz pierwszy zostały wyznaczone jako OSN w 2012 roku. Dla nich opracowano program działań na lata 2012–2016. Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na tego typu operacje przeprowadzono w 2016 r. Kolejne nabory wniosków na to wsparcie nie były uruchamiane. Działo się tak ze względu na wygasanie obowiązujących w latach 2012–2016 programów działań, jak i trwające prace legislacyjne nad nowym Prawem wodnym. Chodzi o wdrożenie programu mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru całego kraju. Jak informuje resort rolnictwa, podjęto decyzję, iż zostanie zmieniony PROW 2014–2020, a następnie warunki i zasady przyznawania pomocy w celu dostosowania opisu tego instrumentu do nowo wprowadzonego porządku prawnego.


Urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych będzie można wybudować z udziałem dofinansowania z PROWPrzypomnijmy, iż w ramach Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” można uzyskać dofinansowanie m.in. na doposażenie gospodarstw w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych. Poziom refundacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku młodych rolników). Wysokość pomocy może wynieść maksymalnie 50 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji obecnego PROW. Nie podano, kiedy będzie nabór na to działanie.

Ochrona gleb i wód

Z kolei, w ramach pakietu „Ochrona gleb i wód” z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego realizuje się zadania, które mają chronić gleby i wody przed erozją wodną, przeciwdziałać utracie substancji organicznej oraz chronić wody przed zanieczyszczeniami. Jest to pomoc dostępna m.in. dla rolników gospodarujących na OSN.

Jak tłumaczy resort rolnictwa, mając na względzie, że nowe Prawo wodne wprowadza przepisy w zakresie ustanowienia jednego programu działań dla całego kraju, procedowana obecnie w MRiRW nowelizacja rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego zakłada m.in. umożliwienie rolnikom realizację pakietu “Ochrona gleb i wód” na obszarze całego kraju od 2018 r. Nowy program ma bowiem na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych bez konieczności wyznaczania obszarów OSN.

Wsparcie w ramach pakietu “Ochrona gleb i wód” wypłacane jest corocznie w okresie 5-letniego zobowiązania za przestrzeganie ściśle określonych wymogów.

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a