Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak dostać dopłaty do ras zachowawczych?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 27.02.2019r.

Coraz niższa opłacalność produkcji zwierzęcej skłania rolników do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, które mogłyby podreperować ich budżet. Niektórzy zastanawiają się nad utrzymywaniem zwierząt ras rodzimych, do których przysługuje dopłata w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” z programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego.

Do jakich ras można otrzymać dopłaty?

r e k l a m a

Płatności są przyznawane corocznie przez 5 lat i wypłacane w formie ryczałtu. Płatność przysługuje do samic następujących ras: 

 • bydło: polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe; 
 • konie: koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie; 
 • owce: wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza; 
 • świnie: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra; kozy: koza karpacka.  

Ile zwierząt w stadzie?

Dopłaty należą się, jeśli liczba w stadzie określonych zwierząt wynosi co najmniej: 

 • 4 krowy tej samej rasy; 
 • 2 klacze tej samej rasy; 
 • 10 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy: cakiel podhalański, barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras; 
 • 10 loch rasy puławskiej, 8 loch rasy złotnickiej białej (w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed 1 stycznia 2006 r. – 6 loch), 8 loch rasy złotnickiej pstrej (w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów genetycznych przed 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy); 
 • 3 kozy matki.

Stawki płatności do poszczególnych zwierząt podajemy w ramce poniżej. W przypadku krów liczba zwierząt w jednym stadzie, do których można wnioskować o dopłatę, nie może przekroczyć 100 sztuk. Jeśli chodzi o świnie jest to: 

 • 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej; 
 • 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej; 
 • 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.  

Zobowiązania i wymagania – dopłaty do lokalnych ras zwierząt w praktyce

Rolnicy, którzy planują przyjąć na siebie zobowiązania wynikające z utrzymywania lokalnych ras zwierząt, muszą wiedzieć, że aby to robić, konieczne jest posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej. Powinien być on przygotowany 25 dni przed upływem terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie. Czasu na zastanawianie się nie zostało już więc dużo. Plan musi sporządzić doradca rolnośrodowiskowy lub ekspert przyrodniczy, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne realizuje się od 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności. Przystąpienie do programu będzie się wiązało z zakazem przekształcania występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych oraz zachowaniem elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanego rolniczo. W okresie realizacji pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt” można dokonać zmian, zwiększyć liczbę zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem lub zmniejszyć, ale tylko wtedy, gdy mimo pomniejszenia stada liczba zwierząt nie będzie niższa od tej objętej zobowiązaniem w pierwszym roku realizacji.

Rolnik może również zastąpić zwierzęta danej rasy lokalnej zwierzętami tej samej rasy, jeżeli spełniają one warunki przyznania płatności. Utrzymywanie lokalnych ras zwierząt w połączeniu ze sprzedażą produktów z nich wytwarzanych, np. w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) albo produkcji marginalnej, ograniczonej, lokalnej (MOL) to alternatywa dla rolników posiadających nieduże gospodarstwa, którzy mogą liczyć na wsparcie domowników. Tym bardziej że zainteresowanie takimi wyrobami wzrasta.


Dopłaty do rasy złotnickiej białej należą się, jeśli w stadzie będzie minimum 8 loch, ale nie więcej niż 100

Magdalena Szymańska
fot. archiwum TPR

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a