r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Jak dostać dotację na firmę dla ubezpieczonych w KRUS?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 22.08.2019r.

We wrześniu będzie uruchomione wsparcie na założenie firmy przez osoby ubezpieczone w KRUS. Natomiast osoby, których gospodarstwa znalazły się w strefie ASF, wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą mogły już składać od 30 sierpnia. Warunki uzyskania wsparcia dla obu grup rolników są podobne, aczkolwiek rolnicy ze strefy będą mogli wnioskować o dużo większe pieniądze.

r e k l a m a

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” standardowo wynosi 100 tys. zł, natomiast dla osób utrzymujących świnie, których gospodarstwa znalazły się w strefie ASF i które zaprzestaną produkcji trzody – od 150 do 250 tys. zł, w zależności od utworzonych miejsc pracy (z uwzględnieniem samozatrudnienia). Jeżeli firma zatrudni tylko jedną osobę wsparcie wyniesie 150 tys. zł, 2 osoby – 200 tys. zł oraz 3 osoby – 250 tys. zł. 

Szczegółowa informacja w zakresie obszarów objętych ASF znajduje się m.in. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w lokalizacji: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Za utworzenie miejsca pracy nie uznaje się m.in. zatrudnienia osób współpracujących, w tym małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochy i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności. Uwzględnia się natomiast samozatrudnienie. 

Tylko działalność pozarolnicza

r e k l a m a

Pomimo tego, że wykaz działalności, jakie można podjąć na wsi przy pomocy tego wsparcia jest bardzo szeroki (można go znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r., poz. 1196), warto zwrócić uwagę, iż pieniądze można przeznaczyć tylko i wyłącznie na działalność pozarolniczą.

W wykazie znalazły się usługi dla leśnictwa, wydobywanie żwiru, wytwarzanie gotowych posiłków i dań, produkcja odzieży, naprawa i konserwacja maszyn, wszelkiego typu usługi budowlane, naprawcze, remontowe, transportowe. Dofinansowanie można przeznaczyć też na założenie agencji ubezpieczeniowej, obrotu nieruchomościami czy prowadzenie dziennej opieki nad dziećmi, pralni, zakładu kosmetycznego, fryzjerskiego, klubu fitness. 

Warto zaznaczyć, iż jeśli wnioskodawca nie wykaże w biznesplanie kosztów na co najmniej 100% kwoty premii, pomoc nie zostanie przyznana. Zatem koszty wskazane w biznesplanie muszą łącznie stanowić co najmniej odpowiednio 100, 150, 200 lub 250 tys. zł.

O premię mogą ubiegać się nie tylko rolnicy, ale także jego małżonkowie oraz domownicy. Muszą jednak spełnić warunek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i to nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ten wymóg wyklucza z wystąpienia o pomoc osoby, które są dwuzawodowcami i w związku z tym są objęte powszechnym ubezpieczeniem społecznym. O pieniądze nie mogą też wystąpić osoby, które co prawda prowadzą firmy, będąc ubezpieczone w KRUS, ale działalność ta jest wpisana do CEIDG lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Działanie to jest również zamknięte dla osób, które są wspólnikami spółki wpisanej do KRS lub skorzystały z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007–2013 oraz z PROW 2014–2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. 

Po premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą wystąpić osoby, które korzystają z „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw“ albo ich małżonkowie pod warunkiem, że nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa oraz pomimo tego, że warunkiem otrzymania tej płatności było wystąpienie z KRUS. 

Wyłączenie z KRUS będzie konieczne

Od przyszłych przedsiębiorców, które skorzystają z premii wymaga się, aby zarejestrowały pozarolniczą działalność gospodarczą w CEIDG oraz zgłosiły się do powszechnego ubezpieczenia społecznego. Jest to równoznaczne z wyłączeniem z KRUS. Tak więc rolnik, małżonek lub domownik rolnika, który chce założyć formę, korzystając z tej unijnej premii, nie może tego robić korzystając z opłacania podwójnej składki na społeczne ubezpieczenie rolnicze. Wnioskujący musi zrezygnować z KRUS nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. 

Poza wymienionymi powyżej warunkami, należy mieć na uwadze, iż pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek lub domownik rolnika jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Warto też dodać, iż po premię można wystąpić, jeśli w roku złożenia wniosku lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi jednolitą płatność obszarową. Takie grunty (objęte płatnościami) bierze się też pod uwagę ustalając położenie gospodarstwa.

Przepisy wymagają, aby 100% premii wykorzystano na przedsięwzięcie określone w biznesplanie, w tym na inwestycje w środki trwałe co najmniej 70%. Przy czym zakup może dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Wsparcie ma również służyć utworzeniu co najmniej jednego miejsca pracy, może to być też samozatrudnienie. 

Wsparciu podlegają też inwestycje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 

  • pierwszej, w wysokości 80%, gdy beneficjent spełni warunki określone w wydanej decyzji  o przyznaniu pomocy, na których realizację jest 9 miesięcy od dnia doręczenia takiej decyzji;
  • drugiej, w wysokości 20% po realizacji biznesplanu.

Osoba, która skorzysta z premii na założenie firmy musi prowadzić ją przez: 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy lub 3 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, jeśli działalność wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Rolnicy, którzy już kiedyś prowadzili firmę, mogą wystąpić o dofinasowanie, jeśli od czasu jej zawieszenia lub likwidacji upłynęły 24 miesiące (liczone do momentu złożenia wniosku). 


Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

 

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody