Jak przekwalifikować zalesiony grunt rolny na leśny?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 29.10.2017r.

Chcę złożyć wniosek do ARiMR, aby uzyskać dotację na zalesienie gruntów rolnych. Kiedy należy przekwalifikować zalesiony grunt rolny na leśny?

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego PROW na lata 2014–2020.


Według niego piąta premia pielęgnacyjna oraz piąta premia zalesieniowa jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny. Tak więc należy to zrobić po czwartym roku otrzymywania wsparcia. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Partner serwisu