Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak ustala się szkody łowieckie?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 19.05.2017r.

Mam pytanie o zasady obliczania szkód łowieckich. Uważam bowiem, że zaproponowano mi za niskie odszkodowanie.

Przede wszystkim jeżeli nie jest Pan zadowolony z zaproponowanego odszkodowania, to zawsze można skorzystać z drogi sądowej. Na początku jednak warto  sprawdzić czy szacowanie nastąpiło zgodnie z przepisami. Mianowicie rozporządzenie z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wskazuje, że wstępnego, ostatecznego oraz ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Uczestniczy w nim poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej. Z czynności tych sporządzany jest protokół, który podpisują m.in. szacujący oraz poszkodowany. Co istotne, poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do tego dokumentu.

r e k l a m aOstateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin. Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód w płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.

Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych. Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. W przypadku zaś uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Ostatecznego szacowania szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się w przypadku szkody wyrządzonej:

  • poza okresem wegetacyjnym – przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego;
  • w okresie wegetacyjnym – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.
  • Podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się m.in.: stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego; obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego; obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego; procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze; plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego; rozmiar szkody; wysokość odszkodowania.
Ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez:

  1. pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha – w przypadku szkód w uprawach;
  2. ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego – w przypadku szkód w płodach rolnych.
Rozporządzenie stanowi także, że  wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego. W przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

Przepisy stanowią, że wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego. Koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania. Według § 5 rozporządzenia, przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

  1. do 15 kwietnia – w wysokości 25 %,
  2. od 16 kwietnia do 20 maja – w wysokości 40 %,
  3. w okresie od 21 maja do 10 czerwca – w wysokości 60%,
  4. w okresie od 11 czerwca – w wysokości 85 %.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a