Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak zyskać dodatkowe pieniądze za przekazanie małego gospodarstwa?

Pieniądze i Prawo PROW
Data publikacji 04.09.2018r.

Od 28 września do 27 października 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Pomoc jest przeznaczona dla tych, którzy znaleźli inny pomysł na życie poza rolnictwem i mają chętnych na powiększenie gospodarstwa, w tym także rolników przechodzących na emerytury.

Jest to działanie, które w pewnym stopniu zastępuje renty strukturalne, ale bardzo różni się od tamtej pomocy.

r e k l a m a

Po pierwsze, jest skierowane tylko do rolników prowadzących małe gospodarstwa, po drugie pomoc jest wypłacana jednorazowo. Po trzecie natomiast, przeznaczona co prawda dla tych, którzy zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej i zostaną wyłączeni z KRUS, ale nie tylko tych, którzy przechodzą na emerytury.

Jak liczyć wysokość pomocy?

Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku. Jeśli więc rolnik przekaże trwale gospodarstwo w tym roku i złoży wniosek o wsparcie z tego tytułu otrzyma:
  • za ten rok część 120% rocznej płatności przyznanej w ramach systemu dla małych gospodarstw przypadającą na okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku. Kwotę tę wylicza się, mnożąc 120% rocznej płatności przez wartość otrzymaną w wyniku podzielenia liczby dni pozostałych do końca roku przez 365,

  • za 2019 r. oraz za 2020 r. – 120% rocznej płatności przyznanej w ramach systemu dla małych gospodarstw.


Zakładając więc, że rolnik otrzymuje płatność dla małych gospodarstw w wysokości 1250 euro (pomoc to 120% czyli 1500 euro) a gospodarstwo przekaże 30 września br., za ten rok z opisanego działania otrzymałby ok. 382 euro (1500 euro x (93/365)), czyli ok. 1643 zł. Za kolejne lata natomiast ok. 6450 zł na rok. Łącznie więc z unijnego wsparcia za przekazanie gospodarstwa mógłby otrzymać jednorazowo ok. 14 543 zł.

Dla kogo wsparcie?

Nie jest to powalająca kwota, ale w sytuacji, gdy o wsparcie wystąpiłby rolnik, który i tak przechodzi na emeryturę i przekazuje gospodarstwo następcy, może warto po nią sięgnąć.

Trzeba jednak uważać: osoba, która przekaże gospodarstwo, ale brakuje jej jeszcze lat ubezpieczenia w KRUS do emerytury i chciałaby być objęta społecznym ubezpieczeniem rolniczym jako domownik, nie może wystąpić o wsparcie. Wynika to z warunków, jakie stawia się beneficjentowi opisywanego wsparcia.Po przekazaniu gospodarstwa rolnego osoba taka nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Ponadto należy podkreślić, iż opisywana pomoc jest przeznaczona dla osób fizycznych, które:
  • są pełnoletnie i wpisane do ewidencji producentów,

  • uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich,

  • przekażą innemu rolnikowi w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie,

  • nie będą prowadziły działalności rolniczej co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.


Warunek trwałego przekazania gospodarstwa rolnego będzie spełniony, jeżeli zostaną przekazane wszystkie grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie. Chodzi o te będące zarówno przedmiotem odrębnej własności przekazującego, jak również współwłasności. Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania gruntów rolnych, których jest jedynym właścicielem, a także współwłaścicielem z małżonkiem lub z innymi osobami.

Rolnik może jednak pozostawić sobie do użytkowania ziemię rolną o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Działalność rolnicza prowadzona na tej ziemi może służyć jedynie zaspokajaniu potrzeb własnych oraz pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.  • Rolnik, który chce skorzystać z unijnego wsparcia na przekazanie małego gospodarstwa, nie może być ubezpieczony nadal w KRUS

Przekazanie gospodarstwa w sposób trwały oznacza również, iż powinno się ono odbyć na podstawie umowy sprzedaży albo darowizny zawartej w formie aktu notarialnego. Gospodarstwo należy przekazać w ciągu 90 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a