Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jaka działalność związana z rolnictwem nie jest działalnością gospodarczą?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 13.06.2018r.

Podobno zamiast ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązuje nowa ustawa. Czy nadal zasad określonych w tym akcie prawnym nie stosuje się do działalności rolniczej, agroturystyki czy sprzedaży produktów przetworzonych?

Co nie jest działalnością gospodarczą?

Zapewne chodzi Panu o ustawę z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Artykuł 6 tej ustawy, tak jak poprzednia ustawa, określa, że jej przepisów nie stosuje się do:
  • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  • wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
  • wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego;działalności rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

5 warunków, które muszą być spełnione

Jest jednak kilka warunków, które trzeba tutaj spełnić. Po pierwsze, sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

r e k l a m a

Po drugie, przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie powinna odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Z tego wymogu wyłączony jest ubój zwierząt rzeźnych i ich obróbka poubojowa, w tym również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie oleju lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Po trzecie, sprzedaż powinna odbywać się wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu. Po czwarte, sprzedaż powinna być ewidencjonowana. Po piąte natomiast, ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a