Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jaka jest różnica pomiędzy gwarancją i rękojmią?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.06.2018r.

Otrzymałem gwarancję na ciągnik, ale skoro kupiłem go rok temu to też chyba jest na niego rękojmia? Jaka jest relacja gwarancji do rękojmi? Jakie mam uprawienia jako kupujący? Jak długo działają gwarancja i rękojmia?

Kiedy występuje niezgodność rzeczy sprzedanej z umową?

r e k l a m a

Według Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową (art. 5561 k.c.), jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Sprzedana rzecz ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia. Pod warunkiem, że czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Można odstąpić od umowy albo wystąpić o obniżenie ceny

Artykuł 568 § 1 k.c. określa, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Jeżeli chodzi o uprawnienia kupującego, to art. 560 k.c. określa, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni ją na wolną od wad albo wadę usunie.

Z kolei art. 577§ 1 k.c. wskazuje, że udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy sprzedana rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Warto wiedzieć, że oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a