Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie obowiązki spoczywają na kole łowieckim podczas szacowania szkód?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 28.06.2018r.

W marcu br. złożyłem zawiadomienie w kole łowieckim o szkodzie wyrządzonej przez dziki. Pod koniec marca myśliwi dokonali oględzin i pomiarów. Później jeden z nich przyjechał z niewypełnionym protokołem i kazał mi się podpisać. Nie podpisałem i do dzisiaj nie wiem, na ile została wyceniona szkoda. Do dziś nie dostałem protokołu, zresztą to koło nigdy go nie daje. Czy to zgodne z prawem?

Koło łowieckie naruszyło przepisy

Interwencję w sprawie naszego Czytelnika kierujemy do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z podaniem jej do wiadomości Ministerstwu Środowiska. Nie ulega bowiem wątpliwości, że koło łowieckie naruszyło przepisy. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Zgodnie z jego § 3, w przypadku szkód m.in. wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach przeprowadza się od razu ostateczne szacowanie szkody bez poprzedzających je oględzin. Jeżeli szkoda została wyrządzona poza okresem wegetacyjnym, szacowania dokonuje się przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego. Przy szkodzie wyrządzonej w okresie wegetacyjnym szacowanie powinno nastąpić w terminie 7 dni od zgłoszenia.

Podpis tylko pod wypełnionym protokołem

Paragraf 2 rozporządzenia przewiduje, że koło łowieckie ma obowiązek zawiadomić poszkodowanego o terminie ostatecznego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron – w terminie krótszym. Z szacowania szkody szacujący sporządzają protokół, zwany dalej, który podpisują szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czynności. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu.

r e k l a m aZ brzmienia tego przepisu wynika, że z całą pewnością chodzi o wypełniony protokół, a nie czysty formularz. Wzór protokołu stanowi załącznik do rozporządzenia. Na końcu jest w nim napisane, że protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Tak więc powinien Pan otrzymać swój egzemplarz protokołu. Wypłata odszkodowań powinna nastąpić w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a