Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie są zasady pędzenia zwierząt gospodarskiech po drogach?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.03.2018r.

Żona wraz z 9-letnim synem uczestniczyła w wypadku podczas prowadzenia po drodze wojewódzkiej krów na pastwisko. Wjechał w nich samochód osobowy. Syn został potrącony i ma połamane nogi, żonę podeptały krowy, a jedna krowa została zabita. Podczas postępowania wyjaśniającego policjant spytał, czy żona zna przepisy dotyczące prowadzenia zwierząt po drodze. Czy są takie przepisy? Jak długo może trwać postępowanie wyjaśniające i jakie mogą być jego skutki, jeżeli wypadek nastąpił z winy kierującego? Zaznaczam, że krowy były powiązane głowami do siebie po trzy i zajmowały prawy pas drogi. Czy możemy się starać o jakieś odszkodowanie dla syna i za zabitą krowę? Jesteśmy ubezpieczeni w KRUS.

Zasady pędzenia zwierząt (i jazdy wierzchem) po drogach reguluje Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jej art. 35 ust. 1 jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi – po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni.

r e k l a m aZ kolei art. 37 ww. Ustawy przewiduje, że zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi. Poganiacz zwierząt jest obowiązany iść po lewej stronie zwierząt, a w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m białym światłem. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.

Zabronione jest pędzenie zwierząt:
  • po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej – w okresie od zmierzchu do świtu;
  • po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;
  • w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość.

Ponadto nie wolno zatrzymywać zwierząt na jezdni. Zwierzęta nie powinny zajmować więcej niż prawa połowa jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów. Dodatkowo rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie. Naruszenie zasad określonych w komentowanym przepisie stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Od tego, czy żona Pana postępowała zgodnie z przytoczonymi przepisami może zależeć, czy kierowca zostanie uznany za winnego wypadku. Tylko w takiej sytuacji będzie można żądać odszkodowania za doznane obrażenia oraz za zabitą krowę od firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kwestię odszkodowania reguluje art. 34 ust. 1 Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...,). Według niego, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Wniosek o odszkodowanie należy zatem złożyć w firmie, w której kierowca jest ubezpieczony. Trzeba uprawdopodobnić fakt zajścia zdarzenia oraz tego, że kierowca jest sprawcą wypadku. Nie trzeba z tym czekać do zakończenia postępowania przygotowawczego, które dotyczy ewentualnej odpowiedzialności karnej za wypadek. W praktyce poszkodowany przed zgłoszeniem szkody w zakładzie ubezpieczeń najpierw powinien uzyskać z policji odpis notatki służbowej sporządzonej na miejscu zdarzenia, którą następnie przedstawia firmie ubezpieczeniowej. Istotne jest to, że treść notatki można kwestionować. Wówczas przebieg wypadku i odpowiedzialność cywilna kierowcy zostanie ustalona przez sąd, zwykle na podstawie opinii biegłego i zeznań świadków.

Jeżeli żona Pana doznała wskutek wypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może również ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z KRUS – na podstawie art. 11 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wypadek zdarzył się bowiem podczas wykonywania pracy rolniczej. Odszkodowanie nie przysługuje natomiast członkom rodziny rolnika, którzy nie są objęci ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w KRUS. Z ubezpieczenia tego nie są też rekompensowane straty majątkowe.

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a