Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy należy się odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynków?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 02.06.2014r.

Mieszkam na południu Polski. Ostatnie duże opady, huragan i grad uszkodziły budynki gospodarcze w moim gospodarstwie. Czy mogę starać się o odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków?

Według przepisów z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. 

r e k l a m aZa szkody spowodowane przez huragan uważa się te powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyncze szkody uznawane są za spowodowane przez huragan, jeżeli działanie huraganu stwierdzono w najbliższym sąsiedztwie. Szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących to te spowodowane powodzią. Za podtopienie uznaje się szkody powstałe wskutek zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych. Szkody spowodowane opadami deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 to te spowodowane przez deszcz nawalny. Natomiast za szkody spowodowane przez grad uważa się te powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu. 

Szkody ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości pozyskania odpowiednich informacji przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący o działaniu tych zjawisk.

W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym rolnik obowiązany jest do przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia. Powinien też powiadomić o tym zakład ubezpieczeń (telefoniczne, pisemnie). Zakład ubez-
pieczeń podejmuje wtedy działania nazwane likwidacją szkody lub postępowaniem wyjaśniającym. Chodzi przede wszystkim o ustalenie wysokości odszkodowania. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2000 r. (III CKN 1105/98) orzekł, że po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń musi ustalić przesłanki swojej odpowiedzialności. Powinien też zbadać okoliczności dotyczące wysokości szkody. Tego obowiązku nie może przerzucić na inne podmioty.

Należy zaznaczyć, że rolnik, który nie zgadza się z wyceną szkody przeprowadzoną przez zakład ubezpieczeń, może wystąpić z powództwem do sądu.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a