Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 05.10.2017r.

Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje.

Informacja udzielona Panu w urzędzie gminy jest zgodna z Ustawą z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W art.  12  ust. 1 pkt 4 przewiduje ona, że zwolnione z podatku są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące przedmiotem:
  1. prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  2. umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  3. oraz wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Ustawa o podatku rolnym nie definiuje umowy sprzedaży, dlatego należy w tym wypadku odwołać się do art. 535 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz. Kupujący zobowiązuje się natomiast ją odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Licytacja publiczna jest natomiast jednym z etapów egzekucji z nieruchomości. W jej wyniku następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku nabycia w ramach licytacji publicznej nabywca nie staje się właścicielem w wyniku dobrowolnie zawartej umowy sprzedaży. Dzieje się to na skutek przybicia i przysądzenia własności, odbieranej dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym. W myśl przytoczonego wyżej przepisu, jedynie nabycie gruntów w drodze umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 535 k.c., uprawnia do zwolnienia z podatku rolnego. Tak orzekł m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt: I SA/Wr 1821/13).

r e k l a m aZwolnienie z podatku nie przysługuje również w przypadku kupna gruntów uprzednio dzierżawionych. Nabywane grunty muszą prowadzić do powstania nowego gospodarstwa lub powiększenia istniejącego. Jeśli zatem już wcześniej wchodziły one w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, to nie ma podstaw do stosowania zwolnienia. Nabycie takich gruntów nie powoduje bowiem ani powiększenia tego gospodarstwa, ani jego utworzenia. Jak stwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 31 lipca 2014 r., sygn. akt: I SA/Ol 361/14, zmiana tytułu prawnego - z dzierżawy na prawo własności - nie może spowodować, iż grunty te „wejdą” w skład gospodarstwa rolnego, skoro już wcześniej w taki sposób były traktowane.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a