Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Komu należy się płatność do chmielu w bieżącym roku?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 11.04.2014r.

Mam pytanie o płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu z 2006 r. (płatność do powierzchni uprawy chmielu niezwiązaną z produkcją). Słyszałem, że w tym roku obowiązują nowe zasady dotyczące jej uzyskania.

Według nowego rozporządzenia z marca 2014 r., płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana do chmielu), przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie. 

r e k l a m aCo istotne, wielu rolnikom płatność przysługuje również w przypadku, gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. przyznano:

małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania płatności temu małżonkowi, 

spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, 

poprzednikowi rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do chmielu, który stał się jego następcą prawnym, z wyłączeniem śmierci poprzednika rolnika,  

przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub jego małżonek mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne zgodnie z ustawą.

W przypadku, o którym mowa w podpunkcie pierwszym, płatność do chmielu przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do chmielu wyraził pisemną zgodę. 

Natomiast w przypadku, o którym mowa w podpunkcie drugim, jeżeli do spadku:

są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną do chmielu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do chmielu, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;

są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do chmielu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spa- dkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę. Zgoda nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do chmielu przeszło na spa-

dkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności. 

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a