Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie po śmierci rolnika?

Pieniądze i Prawo Dopłaty bezpośrednie
Data publikacji 15.05.2019r.

Nieoczekiwanie zmarł mój tato, który złożył wniosek o dopłaty bezpośrednie. Komu przysługują dopłaty bezpośrednie po jego śmierci?

Dopłaty bezpośrednie, o które wnioskował zmarły rolnik przysługuje spadkobiercy, ale pod pewnymi warunkami

r e k l a m a

Czytelnik Tygodnika Poradnika Rolniczego zadał pytanie dotyczące sytuacji, w której jego ojciec złożył wniosek o dopłaty bezpośrednie. Jednak niestety rolnik zmarł przed otrzymaniem płatności. 

Odpowiedzi na to pytanie udziela dr hab. Aneta Suchoń, ekspert za zakresu prawa rolnego i stale współpracująca z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym.

W sprawie kto ma prawo do dopłat bezpośrednich po śmierci rolnika należy się odnieść do art. 27 Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Wskazuje on, że w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, dopłaty bezpośrednie przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:

  • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;
  • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;
  • spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

 

Jakie trzeba spełnić wymagania, aby uzyskać dopłaty bezpośrednie po zmarłym rolniku?

Ustawa wskazuje, że spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na jego miejsce na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Termin nie podlega przywróceniu. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji: producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności.
Do tego wniosku dołącza:

  • kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:
    – zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 
    – kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną jak wyżej, 
  • zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Jeżeli do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców, ten wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich dołącza do wniosku albo składa wraz z postanowieniem sądu oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na tę czynność.          

 

dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a