Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Kredyty dla zadłużonych rolników pomogą niewielu

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 04.05.2017r.

W poprzednim numerze „Tygodnika” poruszyliśmy temat niskiej dostępności kredytów na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych (linia ZC). Odpowiedź otrzymana z ARiMR potwierdza zamieszczone w nim uwagi. Jak poinformowała nas ta instytucja, w ramach tej linii, do 19 kwietnia 2017 r. udzielono 70 kredytów na łączną kwotę 29,93 mln zł.

Agencja podkreśla, iż dane z 19 kwietnia nie są ostateczne, gdyż umowy o udzielenie kredytu ZC mogły być zawierane do 30 kwietnia 2017 r. Wątpliwym jest jednak, że zostanie wykorzystana zarezerwowana na ten cel kwota 375 mln zł. Jak wskazuje Agencja, ostateczne informacje na temat liczby udzielonych kredytów będą dostępne po przekazaniu przez banki stosownych danych, co nastąpi do 15 maja 2017 r.

r e k l a m aARiMR wyjaśnia, iż banki, udzielając z własnych środków kredytów preferencyjnych, działają w oparciu o przepisy Prawa bankowego oraz własne regulaminy kredytowania. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 3 Prawa bankowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.), udzielanie kredytów należy do czynności bankowych. Z kolei wg art. 70 ust. 1 tej ustawy, bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Rozumie się przez nią zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Przy czym kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

W związku z tym, w przypadku każdego podmiotu wnioskującego o kredyt z linii ZC banki przeprowadzają odrębną ocenę zdolności tego podmiotu do jego spłaty. W wyniku kompleksowej oceny, uwzględniającej zarówno wymogi dotyczące pomocy Agencji, jak i wymogi wynikające z Prawa bankowego, banki podejmują decyzję o udzieleniu bądź odmowie kredytu. Podjęcie decyzji o jego przyznaniu należy więc wyłącznie do kompetencji banków. Natomiast Agencja na etapie przyjmowania i rozpatrywania przez banki wniosków, rozstrzyga wątpliwości dotyczące możliwości zastosowania pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów.

Jak przekazała naszej redakcji ARiMR, przedstawiciele sektora bankowego zwracają uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, zła kondycja finansowa niektórych producentów rolnych może uniemożliwić bankom udzielenie im kredytów z linii ZC.

Przedstawione informacje świadczą o tym, iż pomoc zadłużonym rolnikom w formie kredytów preferencyjnych z linii ZC nie była do końca przemyślana lub została źle sformułowana.  ms

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a