r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Kto wypłaca odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 30.05.2018r.

Ostatnio odnotować można coraz więcej pytań dotyczących szkód wyrządzonych przez bobry. Wielu rolników ma problem, gdzie należy złożyć wniosek, do urzędu gminy czy też do innej instytucji. Czy odszkodowanie jest możliwe tylko, gdy nastąpiło w gospodarstwie rolnym czy także np. na działce rekreacyjnej? Jakie są zasady ustalania odszkodowania?

r e k l a m a

Kto ponosi odpowiedzialność za bobry?

Ustawa o ochronie przyrody w art. 126 stanowi, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, a także przez żubry, wilki, rysie oraz niedźwiedzie. Ustawa określa, że w przypadku bobrów chodzi o szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że regulacja ta utraciła moc z dniem 26 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2013 r., P 49/11 orzekł bowiem że „art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 i 628) w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Sprawa dotyczyła szkód wyrządzonych przez bobry na drzewach owocowych i krzewach ozdobnych na działce rekreacyjnej oznaczonej w ewidencji gruntu jako pastwisko, sad, nieużytki i tereny zadrzewione.

Obecnie zatem można żądać odszkodowania nie tylko, gdy szkoda nastąpiła na terenie gospodarstwa rolnego, ale także na działce rekreacyjnej.

Gdzie składać wnioski o odszkodowanie?

r e k l a m a

Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry należy składać do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Na stronach internetowych Dyrekcji Ochrony Środowiska są zawarte informacje na temat wniosków.
Ustawa o ochronie przyrody stanowi, że oględzin i szacowania szkód, także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku. Ustawa określa także, że właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać m.in. z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta. Współdziałanie może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry?

Odszkodowanie nie przysługuje np. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
  1. jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
  2. jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
  3. za szkody, np. nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;
  4. w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych.

Ustawa stanowi także, że w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta (o których mowa w ust. 1), orzekają sądy powszechne.

dr hab. Aneta Suchoń

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody