Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Monitorowanie przewozu paliw nie dotyczy rolników!

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 22.05.2017r.

W związku z licznymi pytaniami od naszych czytelników dotyczącymi obowiązku monitorowania przewozu paliw wracamy do tematu. Pojawiły się wątpliwości dotyczące rolników rozliczających VAT na zasadach ogólnych.

Jak pisaliśmy wcześniej w artykule "Monitorowanie przewozu paliw – nie każdy rolnik tylko przedsiebiorca" powołując się na stanowisko resortu finansów, system monitorowania drogowego przewozu towarów wdrożony przepisami Ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) jest skierowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

r e k l a m a

Rolnicza to nie gospodarcza

Jak wyjaśniło ministerstwo nie tylko „Tygodnikowi”, ale także Krajowej Radzie Izb Rolniczych, wyraz temu dał ustawodawca, np. w przepisach art. 2 pkt 3, 5-8 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W tych artykułach określono i zdefiniowano krąg uczestników systemu monitorowania. Są to podmioty nazwane w ustawie „podmiot wysyłający”, „podmiot odbierający” i „przewoźnik”. Przy czym, jak zwraca uwagę resort finansów, musi być spełniony kolejny ustawowy warunek, zgodnie z którym każdy z tych podmiotów winien prowadzić działalność gospodarczą.

To, czy działalność rolnicza jest uznawana za działalność gospodarczą czy też nie, określa z kolei ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

Zgłaszanie dostaw paliwa powyżej 500 litrów dotyczy tylko i wyłącznie tych rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą

Jak podkreślaliśmy na naszych łamach, według art. 3 pkt 1 przepisów tej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Prowadzenie działalności rolniczej nie jest więc objęte przepisami tej ustawy, lecz uregulowane odrębnie. 


Dlatego też należy uznać, że prowadzenie działalności rolniczej nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc, rolnik prowadzący działalność rolniczą nie podlega wpisowi do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a tym samym nie musi monitorować przewozu paliw.

Jak wskazuje resort finansów, dla ustalenia kręgu podmiotów, które są zobowiązane do realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, bez znaczenia jest sposób opodatkowania działalności rolniczej prowadzonej przez rolników. Z obowiązków ustawy zwolniony jest więc zarówno rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług, rolnik rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych, jak i rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej (w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rolnik nie jest podmiotem odbierającym

W ocenie ministerstwa finansów rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej, nie może być uznany za podmiot odbierający w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Uznanie rolnika za podmiot odbierający jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy prowadzi on działalność gospodarczą, np. związaną ze świadczeniem usług rolniczych, budowlanych, itp.

Wówczas jego jedynym obowiązkiem w świetle ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest potwierdzenie odbioru paliwa na podstawie numeru referencyjnego. Przy czym dotyczy to dostawy w iości ponad 500 litrów (przy marginesie błędu wynoszącym 10%). Rolnik przedsiębiorca powinien dostać numer referencyjny od przewoźnika paliwa. O numer ten występuje bowiem podmiot wysyłający towar przed rozpoczęciem przewozu na podstawie zgłoszenia przewozu do rejestru i przekazuje go przewoźnikowi. Aby potwierdzić odbiór paliwa, rolnik przedsiębiorca musi zarejestrować konto proste na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Informacje o odbiorze paliwa powinien zgłosić do sytemu najpóźniej w następnym dniu roboczym.

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a