Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Na wycinkę dużego drzewa potrzebne jest zezwolenie

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.12.2017r.

Chciałbym usunąć dość duże drzewo z przydomowego ogrodu. Słyszałem, że nie jest potrzebne zezwolenie na jego usunięcie, ale skoro jest duże drzewo, to muszę złożyć wniosek do gminy. Czy to prawda?

Artykuł 83f Prawa o ochronie przyrody określa, że zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (przepisów art. 83 ust. 1) nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3a). Jednocześnie ustawa wskazuje (art. 83f ust. 4), że w przypadku, o którym mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości musi jednak zgłosić zamiar usunięcia drzewa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

r e k l a m aDotyczy to sytuacji, w której obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. W przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni, określa się obwód każdego z tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

Po oględzinach organ w ciągu 14 dni może  wnieść sprzeciw lub wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie takiego zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od decyzji należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8. wójt (burmistrz albo prezydent miasta) wymierza karę pieniężną.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy na nieruchomości, z której usunięto drzewo, w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wtedy organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wymogu zezwolenia na wycinkę nie stosuje się do:
 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

dr hab. Aneta Suchoń, UAM

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a