Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawożenie azotem - nowe terminy, obowiązki i dokumenty

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 24.08.2018r.

Od końca lipca na terenie całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, co oznacza, że cała Polska to teraz obszary OSN. Do czego należy stosować się już teraz, a co zostanie wprowadzone z początkiem nowego roku?

Jedne z istotnych dla rolników zmian to skrócone okresy stosowania nawozów. Przepisy dotyczące terminów aplikowania nawozów azotowych oraz naturalnych rolników obowiązują od 27 lipca br. Należy mieć na uwadze to, czy chcemy nawieźć grunty orne czy TUZ oraz jakimi nawozami. W Programie nawozy azotowe połączono z gnojówką i gnojowicą, a obornik wydzielono.

r e k l a m a

Nawozy azotowe i gnojowica oraz obornik

I tak, jeśli rolnik chce nawozić grunty orne nawozami zawierającymi azot lub gnojówką bądź gnojowicą jesienią, to w zależności od tego, gdzie na mapie Polski usytuowane jest jego gospodarstwo, może to zrobić do 15, 20 lub 25 października, a po zimie dopiero od 1 marca. (tab. 1). W większości gmin z wykonaniem nawożenia azotowego oraz wywiezieniem gnojówki i gnojowicy na gruntach ornych jesienią rolnicy muszą wyrobić się do 25 października.

Dla wyznaczonych gmin lub obrębów ewidencyjnych województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego (płn. wsch.), śląskiego i warmińsko-mazurskiego termin ten skrócono do 15 października. Natomiast województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego do 20 października. To ważne dla rolników, którzy zdecydują się np. powschodowo zasilić zboża saletrą amonową czy RSM oraz opróżnić zbiorniki z gnojowicą przed kilkumiesięcznym zakazem wywożenia jej na pole.


Tab. 1. Terminy stosowania
Grunty orne: Gnojówka, gnojowica, nawozy azotowe Obornik
dla wyznaczonych obszarów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego (płn. wsch.) śląskiego i warmińsko-mazurskiego od 1 marca
do 15 października
od 1 marca
do 31 października
dla wyznaczonych obszarów województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego od 1 marca
do 20 października
pozostały obszar kraju od 1 marca
do 25 października
Rośliny wieloletnie, uprawy trwałe, TUZ od 1 marca
do 31 października
od 1 marca
do 30 listopada


Program przewiduje jednak wyjątki wynikające z trudnych warunków pogodowych. Powyższe terminy nie będą dotyczyły rolników w dwóch sytuacjach. Po pierwsze tych, którzy będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może wtedy przekroczyć 30 kg N/ha. Przepisy wskazują, iż w tej sytuacji rolnik musi szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. Po drugie, jeśli zbiory lub nawożenie będą utrudnione z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, na zastosowanie zarówno nawozów mineralnych, jak i naturalnych na gruntach ornych. W wymienionych przypadkach na zastosowanie nawozów zawierających azot oraz gnojówkę (gnojowicę) na gruntach ornych będzie czas do końca listopada.

W sytuacji nawożenia upraw trwałych, wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych nawozy azotowe mineralne oraz naturalne płynne można aplikować jesienią do 31 października, a po zimie od 1 marca.


Fot. Pixabay
  • Z wywiezieniem na pole gnojowicy rolnicy muszą uwinąć się jesienią do końca października
A co z obornikiem? Na wywóz obornika na grunty orne rolnicy mają czas do końca października, natomiast na uprawy trwałe, wieloletnie oraz łąki i pastwiska do końca listopada. Po zimie na pole (bez względu na rodzaj użytków rolnych) mogą wyjechać z obornikiem od 1 marca.

Gleby ugorowane pozostają natomiast bez nawożenia przez cały rok, chyba że rolnik planuje włączenie ich do produkcji. Wtedy dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią przed planowanym zakończeniem odłogowania.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a