r e k l a m a

Partner serwisu

Nie ma przesłanek do wzrostu cen świń

Pieniądze i Prawo Informacje rynkowe
Data publikacji 30.12.2017r.

Według raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, można sądzić, że tendencja do umacniania się złotego przedłuży się na następne miesiące i ponownie będzie negatywnie oddziaływać na ceny trzody chlewnej w Polsce.

Po trwającym od maja 2016 r. do czerwca 2017 r. wzroście cen świń, w drugiej połowie roku rozpoczęła się tendencja spadkowa. W III kwartale ceny skupu były niewiele niższe od cen z 2016 r.

r e k l a m aPrzeciętna cena skupu wyniosła 5,28 zł/kg wobec 5,30 zł/kg rok wcześniej. W pierwszym miesiącu czwartego kwartału cena żywca wyniosła 4,84 zł/kg i była o 8% niższa niż we wrześniu oraz o 4% niższa niż w październiku 2016 r.ds

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a