Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Nowa WPR – mniej na inwestycje, więcej na mniejsze gospodarstwa oraz młodych rolników

Pieniądze i Prawo PROW
Data publikacji 13.06.2018r.

Ma być nowocześniej i prościej, ale również oszczędniej, tak wg Komisji Europejskiej będzie wyglądała przyszła Wspólna Polityka Rolna. Ma być też sprawiedliwie, co jednak wcale nie oznacza, że pieniądze będą podzielone tak, aby wyrównać dopłaty we wszystkich krajach członkowskich.

Na WPR Komisja chce przeznaczyć 365 mld euro (w cenach bieżących), z tej kwoty 265,2 mld euro na płatności bezpośrednie, 78,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich i 20 mld euro na środki wsparcia rynkowego. Płatności bezpośrednie pozostaną więc zasadniczą częścią WPR. A co z ich wyrównaniem? Jak czytamy w unijnym komunikacie, nowe ramy WPR przewidują dalszą konwergencję poziomów płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi, co przyczynia się do zobowiązania Komisji do zapewnienia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich. Mechanizm, według którego ma odbywać się wyrównanie, pozostaje jednak niezmienny, co oznacza dla polskich rolników, iż z niego nie skorzystają. Nasi rolnicy otrzymują bowiem dopłaty bezpośrednie na poziomie wyższym niż 90% średniej unijnej. Wyrównanie może być zastosowane natomiast tylko w tych krajach członkowskich, w których, poziom dopłat jest poniżej 90% średniej unijnej.

r e k l a m a

Mniej na inwestycje

Dla polskich rolników na lata 2021–2027 przewidziano na dopłaty i PROW łącznie 30,5 mld euro, z czego na dopłaty 21,2 mld euro, a na PROW – 9,2 mld euro. Jeśli te kwoty porównany z poprzednimi okresami finansowania, to łącznie na dopłaty i PROW w porównaniu do lat 2014–2020 otrzymamy o 1,6 mld euro mniej, ale o 1,8 mld euro więcej niż w okresie 2007–2013. Z opublikowanych na początku czerwca propozycji KE dotyczących wieloletnich ram finansowych wynika, iż po 2020 r. Polska w porównaniu z obecnym okresem finansowania otrzyma z Unii na dopłaty bezpośrednie o 91 mln euro więcej, ale aż o prawie 11 mld euro mniej na PROW.

Na jakim miejscu pod względem wielkości przewidzianego wsparcia plasujemy się w Unii?

Więcej od naszych rolników na dopłaty bezpośrednie otrzymają cztery kraje (patrz wykres) . Przodują w tym względzie Francuzi (50 mld euro) oraz kolejno Niemcy (33,8 mld euro), Hiszpanie (33 mld euro) i Włosi (25 mld euro). W obecnej perspektywie finansowej oprócz wymienionych już krajów wyprzedziła nas jeszcze Wielka Brytania – kraj, który wychodzi z UE i jest głównym winowajcą cięć w przyszłym unijnym budżecie. Jeśli chodzi o pieniądze na PROW, to utrzymamy pozycję lidera. Na drugim miejscu będą Włosi (8,9 mld euro, potem Francuzi (8,5 mld euro) oraz Hiszpanie (7 mld euro).


Mniej dla większych

Co jednak ważne, w przyszłej WPR ma być położony większy nacisk na mniejsze i średnie gospodarstwa rolne. Dlatego też gospodarstwa, które będą otrzymywały 60 tys. euro i powyżej będą miały ograniczane płatności bezpośrednie, a górna granica płatności na gospodarstwo nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. euro. Według propozycji KE, zmniejszanie płatności ma odbywać się wg następującego schematu:
  • o co najmniej 25% w przypadku transzy od 60 do 75 tys. euro;
  • o co najmniej 50% w przypadku transzy od 75 do 90 tys. euro;
  • o co najmniej 75% w przypadku transzy od 90 do 100 tys. euro;
  • o 100% w przypadku kwoty przekraczającej 100 tys. euro.

Małe gospodarstwa będą mogły jak dotychczas korzystać z uproszczonej formy występowania o płatności bezpośrednie. Jednakże, tym razem to od każdego państwa członkowskiego ma zależeć, jak zdefiniuje małe gospodarstwo.

Komisja kładzie nacisk na to, by wsparcie trafiało do prawdziwych rolników. Podobnie jak w przypadku małych gospodarstw, każde państwo członkowskie będzie musiało ustalić swoją definicję takiego rolnika. Definicja ta musi gwarantować, że nie można udzielać wsparcia tym, których działalność rolnicza stanowi jedynie nieznaczną część ich ogólnej działalności. Rozporządzenie stanowi również, że definicja uzgodniona w każdym państwie członkowskim nie może wykluczać rolników prowadzących działalność rolniczą (tzn. tych, którzy prowadzą aktywną działalność rolniczą, ale również prowadzą działalność pozarolniczą poza gospodarstwem).

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 3 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a