r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Obrót materiałem siewnym - kto i na jakich zasadach może sprzedawać materiał siewny?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 27.05.2018r.

Mam pytanie o zasady prowadzenia obrotu materiałem siewnym przez przedsiębiorcę oraz rolnika?

r e k l a m a

Kto może prowadzić obrót materiałem siewnym?

Kwestie te reguluje art. 84 ustawy o nasiennictwie. Według tego przepisu, obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny. Musi on zgłosić zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu. Zasad wynikających z art. 84 ustawy nie stosuje się do:
  1. rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych wytworzonym w posiadanym gospodarstwie;
  2. podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Co zrobić, aby móc prowadzić obrót materiałem siewnym?

r e k l a m a

Aby rolnik mógł prowadzić obrót materiałem siewnym, musi też zgłosić się do wojewódzkiego inspektora i być wpisanym do ewidencji.

Materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych wprowadzany do obrotu i znajdujący się w obrocie powinien być opakowany i zaopatrzony w etykiety. Dla materiału siewnego wytworzonego w Polsce wydaje je wojewódzki inspektor. Na etykietach umieszcza się informacje identyfikujące materiał siewny, określone w przepisach. W celu zabezpieczenia opakowania stosuje się plomby. Wydaje je również wojewódzki inspektor. Etykiety i plomby urzędowe stosuje się dla materiału siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii handlowy. Za etykiety, uznaje się również paszport roślin, jeżeli zawiera informacje, które powinny być umieszczone na etykiecie. W przypadku małych opakowań za etykietę uznaje się trwały nadruk lub stempel umieszczony na tych opakowaniach. W przypadku przepakowania i ponownego zaopatrzenia w etykiety numer partii pozostaje bez zmian.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów obrotu materiałem siewnym

Według art. 126 ustawy o nasiennictwie, kto nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w odpowiednich rejestrach lub katalogach, podlega karze grzywny. Karalne jest też nieskładanie wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu materiałem siewnym lub nieprowadzenie dokumentacji dotyczącej tego materiału. Grzywna może być też nałożona na tych, którzy nie stosują etykiet, plomb lub nie zabezpieczają opakowań lub podają na etykietach informacje niezgodne ze świadectwem oceny laboratoryjnej. Karalne jest również nieumieszczanie na dokumencie sprzedaży nazwy gatunku i odmiany, numeru partii, kategorii lub stopnia kwalifikacji jako informacji identyfikujących ten materiał.

Kto prowadzi obrót materiałem siewnym niezgodnie z warunkami regulującymi zasady dopuszczenia do obrotu (art. 104 ust. 1–7 ustawy o nasiennictwie) jest obowiązany do wycofania go z obrotu na własny koszt. Powinien też wnieść opłatę sankcyjną stanowiącą 200% kwoty należnej za sprzedany lub dostarczony materiał siewny.

dr hab. Aneta Suchoń

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody