Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Odszkodowanie za wymianę słupów elektrycznych

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 30.11.2015r.

Dostałem od operatora energii pismo o wymianie części słupów elektrycznych i przewodów na mojej działce. Po wejściu na grunt pracownicy zniszczyli część upraw. Jakiej wartości są odszkodowania za straty na działce w trakcie wymiany słupów? Jakie pozwolenia na wymianę powinna mieć energetyka? Czy mogę żądać, by pociągnięto prąd pod ziemią?

Oczywiście może Pan żądać wypłaty odszkodowania za poniesione szkody. Według art. 415 Kodeksu cywilnego, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest ją naprawić. Trudno określić wysokość odszkodowania. Zależy ono od rozmiaru szkody. Jeżeli ma Pan problem z jej oszacowaniem, może Pan skorzystać z usługi rzeczoznawcy, a następnie wystąpić z pismem do energetyki o wypłatę odszkodowania. Jeżeli zakład energetyczny nie zapłaci, warto skierować sprawę do sądu. 

r e k l a m a

Zachodzi także pytanie, czy wyraził Pan zgodę na wejście na grunt w celu dokonania modernizacji, czy też energetyka ma służebność przesyłu. Nie wiemy także, czy na wejście na grunt zakład energetyczny nie ma decyzji administracyjnej. Warto zatem wspomnieć, że według art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej w drodze decyzji zobowiązuje właściciela do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania energii elektrycznej, jeżeli właściciel nie wyraża na to zgody. 

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. Wydaje się ją z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do ich wykonania. Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Co istotne, za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji starosta wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania. Jeżeli słupy bardzo przeszkadzają w uprawie gruntu rolnego, może Pan także wystąpić z żądaniem wymiany słupów na okablowanie, wysyłając pismo z uzasadnieniem. 

 

Jednak na dokonanie oceny, czy jest to możliwe i zasadne, wpływa szereg różnych czynników. Przede wszystkim ustalenie, czy nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu. Poza tym podstawą są sprawy techniczne, a mianowicie czy jest to w danej sytuacji możliwe i jaki byłby koszt zamiany.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a