Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

OSN – zwróć uwagę, jak przechowujesz gnojówkę, obornik i kiszonki

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 30.08.2018r.

Nowe restrykcyjne przepisy związane z wprowadzeniem na terenie całego kraju programu azotanowego odnoszą się również do przechowywania gnojowicy i obornika. Przybywa biurokracji, a wielu gospodarzy bez wsparcia wprawnego doradcy będzie miało problem. Dostosowanie gospodarstw pociągnie za sobą kolejne koszty.

Choć płyty i zbiorniki większość gospodarstw będzie musiała mieć od 2024 r., już teraz należy zwracać uwagę na takie przechowywanie, które zapobiega przedostawaniu się odcieków do wód i gruntów.

r e k l a m a

Jak jest obecnie?

Program wskazuje, iż z dniem wejścia w życie programu, czyli od 27 lipca br. nawozy naturalne płynne i stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Gnojówkę i gnojowicę na razie można gromadzić w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej zmagazynowanie co najmniej 4-miesięcznej produkcji. Natomiast w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce, obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Przepisy dopuszczają przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm. Przy czym, pryzmy muszą się znajdować poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%. Teren nie powinien być piaszczysty ani podmokły. Należy zwrócić uwagę, iż pryzmy z obornikiem nie mogą być zlokalizowane w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeśli nie ustanowiono strefy ochronnej.

Takie przechowywanie obornika łączy się z posiadaniem przez rolnika mapy lub szkicu działki, na której zaznaczy on lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika. Musi te dokumenty przechowywać przez okres 3 lat od likwidacji pryzmy i dopiero po upływie tego czasu wolno mu sytuować pryzmę w tym samym miejscu.

Te przedstawione powyżej wymogi dotyczące przechowywania gnojówki, gnojowicy oraz obornika obowiązują rolników już teraz. Ale co najważniejsze, w przypadku obornika, jeśli rolnicy są w stanie spełnić przedstawione wymogi, nie zostaną objęci obowiązkiem budowy lub rozbudowy płyt obornikowych w przyszłości. Inaczej będzie z gnojowicą, o czym później.

Program azotanowy reguluje również sposób przechowywania pomiotu ptasiego oraz kiszonek. Zarówno pomiotu, jak i kiszonek, nie wolno gromadzić bezpośrednio na gruncie i to przez cały rok.


Fot. Magdalena Szymańska
  • Obornik może leżeć w pryzmie na gruncie, jeśli podłoże nie jest piaszczyste i podmokłe, a teren jest płaski, pod warunkiem, że pryzma w tym samym miejscu będzie raz na trzy lata

Co do kiszonek, to przepisy wskazują jasno, iż należy je przechowywać w szczególności w silosach, rękawach foliowych lub na płytach. Jak również na podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.

Trzeba mieć również na uwadze, iż program azotanowy zakazuje przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od:
  • studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej;
  • linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta futerkowe (bez względu na ilość) w klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą muszą zabezpieczyć znajdujący się pod nimi grunt. Zabezpieczenie to należy wykonać szczelną i litą, odporną na mechaniczne uszkodzenia powierzchnią, Klatki dla tych zwierząt z ażurową podłogą nie mogą stać bezpośrednio na gruncie.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a