Po dotacje dla ofiar klęsk żywiołowych do końca grudnia

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 18.12.2017r.

Tylko do 29 grudnia 2017 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o wsparcie dla gospodarstw, które zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 300 tys. złotych.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w 2016 lub 2017 roku ponieśli straty spowodowane przez jedną z klęsk żywiołowych, w tym przez deszcz nawalny, suszę czy przymrozki wiosenne.


Straty te muszą wynieść min. 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach. Pieniądze ze wsparcia mogą zostać przeznaczone na pokrycie do 80% kosztów kwalifikowanych, w tym m.in. na zakup nowych maszyn rolniczych, zakup stada podstawowego lub odbudowę budynków zniszczonych przez kataklizm. ARiMR będzie przyznawać dotacje na podstawie punktów uzyskanych przez rolnika, a te można dostać m.in. za wartość szkód w gospodarstwie czy procentową wysokość szkód w produkcji rolnej. pm

Więcej na temat tego, kto i na jakich warunkach może ubiegać się o wsparcie, przeczytasz w artykule:  Ostatni nabór na pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe.

Partner serwisu