Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Podatek od spadku i darowizn – jakie ulgi i zwolnienia przysługują rolnikowi?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 15.02.2018r.

Kuzyn zapisał mi w testamencie ziemię, maszyny rolnicze i zabudowania: budynek mieszkalny, garaż, stodołę oraz chlewnię. Czy muszę płacić podatek od tych budynków, w tym od mieszkalnego? Jeżeli tak, to jak wycenić zabudowania i jaką wysokość podatku muszę zapłacić?

Według art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym zwalnia się od podatku. Zwolnienie to funkcjonuje, jeśli w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a jego powierzchnia po utworzeniu lub powiększeniu będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Dodatkowo, gospodarstwo to powinno być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Powyższe zwolnienie stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

r e k l a m aBudynki gospodarcze

Problem dotyczy zwolnienia od podatku budynków, które są posadowione na tym gruncie rolnym. Chodzi zatem o grunty rolne zabudowane. Uwagę należy bowiem zwrócić na fakt, że art. 4 ww. ustawy wskazuje, że zwolnienie odnosi się do gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Stosując dosłowną wykładnię tego przepisu, stwierdzić należy, że zwolnienie nie dotyczy części składowych nieruchomości w postaci budynków lub budowli. Obejmuje natomiast drzewa i inne rośliny, co bezpośrednio wynika z art. 4.

Mimo, że art. 48 Kodeksu cywilnego wskazuje, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, pod względem podatkowym ustawodawca traktuje inaczej grunty rolne i drzewa, a inaczej budynki na nich posadowione.

Zatem, nabywając zabudowane grunty rolne i korzystając ze zwolnienia w odniesieniu do tych gruntów, drzew oraz innych roślin, będzie musiał Pan uiścić podatek od wszystkich budynków, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych.

Od budynków gospodarczych zapłacić należy podatek od spadków i darowizn. Zgodnie z ustawą podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość). Wartość ustala się według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
  • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.


Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III – innych nabywców.


Wysokość podatku zależna jest od grupy podatkowej (patrz tabela).


Jaki podatek od spadku i darowizny?
Wartość w zł Wysokość podatku
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10 278 12%
10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a