Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Polscy rolnicy o Wspólnej Polityce Rolnej

Pieniądze i Prawo Dopłaty bezpośrednie
Data publikacji 07.08.2018r.

Ponad trzy czwarte rolników ocenia, iż w wyniku korzystania z systemu dopłat bezpośrednich poprawiła się sytuacja ekonomiczna ich gospodarstw. Natomiast blisko trzy czwarte twierdzi, że płatności umożliwiają im rozwój gospodarstwa. Jednocześnie ponad 85% deklaruje, że nawet przy braku dopłat, nadal prowadziliby swoje gospodarstwa, ponieważ jest to główne źródło utrzymania ich rodzin.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja” opracowanego przez naukowców z PAN na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

r e k l a m a


Dopłaty poprawiają finanse

Wśród głównych powodów, dla których korzystają ze wsparcia bezpośredniego ankietowani wymieniają kolejno: zwiększenie dochodów gospodarstwa i poprawa jego kondycji ekonomicznej (ok. 18%), możliwość finansowania inwestycji, rozwój gospodarstwa oraz jego unowocześnianie (około 14%).

Blisko 13% z nich korzysta z dotacji, ponieważ im one przysługują. Jak wynika z raportu, wśród rolników powszechna jest opinia, że płatności bezpośrednie pozwalają na zakup środków produkcji, a bez nich nie byliby w stanie ponosić nakładów na produkcję na dotychczasowym poziomie.


fot. Magdalena Szymańska
  • Rozwiązaniem krytykowanym przez rolników badanych przez Fundację EFRWP jest propozycja zastępowania dotacji przez instrumenty finansowe, takie jak kredyty i pożyczki. Ponad połowa ankietowanych nie chciałaby z nich skorzystać

Badanie ankietowe przeprowadzono pod koniec 2016 r. Objęto nim 150 gospodarstw towarowych, które prowadzą rachunkowość. Były to gospodarstwa zlokalizowane w pięciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Ankietowani producenci rolni oprócz jednolitej płatności obszarowej w 94% korzystają z dopłaty dodatkowej (do tzw. pierwszych hektarów), zazielenienia oraz dopłat związanych z produkcją. Jedynie 7,5% z nich pobierało płatności dla młodych rolników.

Ponad 67% z nich korzystało z PROW. Najbardziej popularny rodzaj wsparcia to modernizacja gospodarstw, korzystało z niego ok. 80% badanych. Na drugim miejscu znalazły się programy rolnośrodowiskowe (28%) oraz ONW (14%).

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a