Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez huragan, deszcz nawalny oraz grad w 2017 r.

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 15.11.2018r.

Od 13 do 27 listopada br. rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w ubiegłym roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, mogą składać wnioski o pomoc. Dotacja jest przeznaczona dla tych rolników, którzy nie skorzystali z adekwatnej pomocy w ubiegłym roku.

Tysiąc lub pięćset

r e k l a m a

Stawka pomocy wynosi:
  1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rojnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku ma być dostępny na stronie internetowej Agencji. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk. Uwzględnia się tutaj ryzyko: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

O tym pisaliśmy

To dobra informacja dla rolników m.in. z gminy Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim w Wielkopolsce. Nasza redakcja odwiedziła ich w październiku ubiegłego roku. Przez tę gminę 10 lipca ub.r. przeszła nawałnica. Kataklizm dotknął 20% powierzchni gminy. Wielu rolników straciło ponad 50% plonów. Komisja powołana przez wojewodę oszacowała straty. W międzyczasie wójt gminy wystąpił o opinię do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która potwierdziła, iż na terenie gminy Rozdrażew wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, tj. deszcz nawalny o współczynniku wydajności opadów na poziomie 4, grad o dużej średnicy oraz huragan o prędkości przekraczającej 25 m/s. Uprawy zostały uszkodzone łącznie na powierzchni 1880 ha. W kilkunastu przypadkach straty wyniosły 90–100%, w wielu na poziomie 50–80%.

Pod koniec sierpnia rada ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia pomocy dla rolników. Jednakże już z samego tytułu tej uchwały wynikało, iż dotyczy ona tylko i wyłącznie pokrzywdzonych przez sierpniowy huragan, deszcz nawalny oraz grad. W połowie października przez gminę przeszedł orkan Ksawery. Wójt gminy dwukrotnie występował do premier rządu oraz ówczesnego ministra rolnictwa o zmianę uchwały na taką, która uwzględniałaby pomoc nie tylko dla rolników poszkodowanych przez sierpniowe nawałnice. Bez skutku. Miejmy nadzieję, że rolnicy z gminy Rozdrażew oraz inni, którzy nie otrzymali wtedy żadnej pomocy od państwa, a stracili 70% i więcej danej uprawy, mają jeszcze protokoły z szacowania strat. Jeśli nie, kopie powinny mieć urzędy gmin. Czasu na złożenie wniosku o pomoc nie ma dużo!

Magdalena Szymańska
(Fot. Archiwum)

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a