Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Pożyczki na spłatę zaległości finansowych dla rolników ze strefy ASF

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 09.12.2017r.

Rolnicy utrzymujący w ubiegłym roku świnie na obszarach ASF będą mogli wystąpić o nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis i będzie trzeba od niej zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2%. Do zobowiązań cywilnoprawnych będzie można zaliczyć niezapłacone faktury, zaciągnięte kredyty związane z produkcją świń. Do kwoty zobowiązań nie wlicza się odsetek.

Kwota udzielonej pożyczki nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań i wynosić więcej niż:
 • 50 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
 • 100 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
 • 300 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
 • 500 tys. zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
 • 1 mln zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie Agencja nie pobierze żadnych opłat. Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Nie podano jeszcze od kiedy. Na złożenie dokumentów rolnicy będą mieli maksymalnie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami z wyznaczeniem obszarów ASF. Wzór wniosku oraz wymaganych oświadczeń i zaświadczeń Agencja udostępni na swojej stronie internetowej.

r e k l a m aPlanuje się, że wraz z wnioskiem trzeba będzie złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie producenta o wysokości zobowiązań cywilnoprawnych,
 2. dokumenty potwierdzające kwoty zobowiązań cywilnoprawnych (np. umowy, faktury VAT), potwierdzające powstanie zobowiązań, na których sfinansowanie ma być przeznaczona pomoc,
 3. aktualne zaświadczenia o stanie należności (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę oraz zawierające informacje o kwocie zobowiązań w podziale na kapitał i odsetki, datę wystawienia, podpis i dane wystawiającego zaświadczenie),
 4. wyrok sądu lub umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartą w formie aktu notarialnego (w przypadku współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową),
 5. dokumenty dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych,
 6. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy,
 7. w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik – pisemne pełnomocnictwo co najmniej do zawierania czynności cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem poświadczonym notarialnie albo podpisem złożonym przez producenta świń w biurze powiatowym w obecności kierownika biura powiatowego,
 8. oświadczenie małżonka producenta świń ubiegającego się o pożyczkę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo producenta świń o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej (w przypadku producenta świń będącego osobą fizyczną),
 9. oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki,umowa spółki – w przypadku wniosku złożonego przez spółkę cywilną.
Zabezpieczeniem wykonania zobowiązań określonych w umowie pożyczki jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. ms

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a