Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Przedłużenie umowy dzierżawy – jak to się odbywa?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.10.2018r.

Dzierżawię ziemię rolną od rolnika indywidualnego oraz od KOWR (wcześniej ANR). Chciałbym dowiedzieć się, jakie są zasady przedłużania dzierżawy.

Przedłużenie dzierżawy gruntów prywatnych

Jeżeli chodzi o dzierżawę gruntów prywatnych, to w tym zakresie są tylko ogólne regulacje w Kodeksie cywilnym. Jego przepisy przewidują jedynie milczące (dorozumiane) przedłużenie dzierżawy na czas nieoznaczony (art. 674 k.c. w związku z art. 694 k.c.), jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu dzierżawca nadal używa rzeczy za zgodą wydzierżawiającego. Istota tego przedłużenia polega na tym, że stosunek dzierżawy trwa nadal i ma taką samą treść. Sąd Najwyższy bardzo trafnie w orzeczeniu z 23 maja 1983 r. (sygn. akt IV CR 569/82) stwierdził, że decydującą przesłanką dla osiągnięcia skutku przedłużenia umowy dzierżawy na podstawie art. 674 k.c. (w związku z art. 694 k.c.) jest dalsze używanie przedmiotu dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę. Jest nią też zgoda chociażby milcząca wydzierżawiającego, ujawniona w jego zachowaniu się mającym znamiona aprobaty, lub znoszenie tego staniu rzeczy pozwalające na wnioskowanie w okolicznościach konkretnej sprawy o istnieniu domniemanej woli przedłużenia umowy.

r e k l a m aPrzedłużenie dzierżawy gruntów państwowych

W przypadku natomiast dzierżawy z Zasobu WRSP, według art. 39 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Jeżeli jednak dotychczasowy dzierżawca złożył KOWR oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Krajowym Ośrodkiem, przetargu nie stosuje się. Z tym, że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.

W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy i nieuzgodnienia nowych warunków dzierżawy w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia, wydzierżawienie nieruchomości następuje na zasadach określonych w ust. 1, czyli przetargu. W razie nieprzedstawienia przez KOWR dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiska odnośnie warunków dalszego dzierżawienia tej nieruchomości, w terminie miesiąca od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, domniemywa się, że Krajowy Ośrodek wyraził zgodę na dalsze dzierżawienie nieruchomości na dotychczasowych warunkach przez okres roku.

Zainteresowani przedłużeniem dzierżawy z KOWR powinni zapoznać się także z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 95/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR z 6 października 2017 roku w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości ZWRSP.

Według niego możliwe jest wydłużanie umów dzierżaw na okres:
  • do 15 lat – jeżeli dzierżawcą jest prowadzący gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, albo osoba do 40 lat, jeśli nie spełnia wyłącznie wymogu dotyczącego 5-letniego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

  • do 8 lat – jeżeli dzierżawcą nie jest prowadzący gospodarstwo rodzinne.

W drugim przypadku, jeżeli w momencie określania warunków dalszej dzierżawy istnieje znaczne zapotrzebowanie na grunty ze strony okolicznych rolników indywidualnych, jednak z uzasadnionych względów nieprzedłużenie dzierżawy lub zmniejszenie jej przedmiotu wywołałoby negatywne skutki – oddział terenowy KOWR powinien zaproponować dzierżawcy krótszy okres dzierżawy.

Zarządzenie wskazuje także przypadki, kiedy za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR możliwe jest wydłużenie dzierżawy na dłuższy okres. 

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a