r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Przedłużenie umowy dzierżawy – jak to się odbywa?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 02.10.2018r.

Dzierżawię ziemię rolną od rolnika indywidualnego oraz od KOWR (wcześniej ANR). Chciałbym dowiedzieć się, jakie są zasady przedłużania dzierżawy.

r e k l a m a

Przedłużenie dzierżawy gruntów prywatnych

Jeżeli chodzi o dzierżawę gruntów prywatnych, to w tym zakresie są tylko ogólne regulacje w Kodeksie cywilnym. Jego przepisy przewidują jedynie milczące (dorozumiane) przedłużenie dzierżawy na czas nieoznaczony (art. 674 k.c. w związku z art. 694 k.c.), jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu dzierżawca nadal używa rzeczy za zgodą wydzierżawiającego. Istota tego przedłużenia polega na tym, że stosunek dzierżawy trwa nadal i ma taką samą treść. Sąd Najwyższy bardzo trafnie w orzeczeniu z 23 maja 1983 r. (sygn. akt IV CR 569/82) stwierdził, że decydującą przesłanką dla osiągnięcia skutku przedłużenia umowy dzierżawy na podstawie art. 674 k.c. (w związku z art. 694 k.c.) jest dalsze używanie przedmiotu dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę. Jest nią też zgoda chociażby milcząca wydzierżawiającego, ujawniona w jego zachowaniu się mającym znamiona aprobaty, lub znoszenie tego staniu rzeczy pozwalające na wnioskowanie w okolicznościach konkretnej sprawy o istnieniu domniemanej woli przedłużenia umowy.

Przedłużenie dzierżawy gruntów państwowych

r e k l a m a

W przypadku natomiast dzierżawy z Zasobu WRSP, według art. 39 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Jeżeli jednak dotychczasowy dzierżawca złożył KOWR oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Krajowym Ośrodkiem, przetargu nie stosuje się. Z tym, że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.

W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy i nieuzgodnienia nowych warunków dzierżawy w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia, wydzierżawienie nieruchomości następuje na zasadach określonych w ust. 1, czyli przetargu. W razie nieprzedstawienia przez KOWR dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości stanowiska odnośnie warunków dalszego dzierżawienia tej nieruchomości, w terminie miesiąca od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, domniemywa się, że Krajowy Ośrodek wyraził zgodę na dalsze dzierżawienie nieruchomości na dotychczasowych warunkach przez okres roku.

Zainteresowani przedłużeniem dzierżawy z KOWR powinni zapoznać się także z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 95/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR z 6 października 2017 roku w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości ZWRSP.

Według niego możliwe jest wydłużanie umów dzierżaw na okres:
  • do 15 lat – jeżeli dzierżawcą jest prowadzący gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, albo osoba do 40 lat, jeśli nie spełnia wyłącznie wymogu dotyczącego 5-letniego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

  • do 8 lat – jeżeli dzierżawcą nie jest prowadzący gospodarstwo rodzinne.

W drugim przypadku, jeżeli w momencie określania warunków dalszej dzierżawy istnieje znaczne zapotrzebowanie na grunty ze strony okolicznych rolników indywidualnych, jednak z uzasadnionych względów nieprzedłużenie dzierżawy lub zmniejszenie jej przedmiotu wywołałoby negatywne skutki – oddział terenowy KOWR powinien zaproponować dzierżawcy krótszy okres dzierżawy.

Zarządzenie wskazuje także przypadki, kiedy za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR możliwe jest wydłużenie dzierżawy na dłuższy okres. 

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody