r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych 2019 – jak dostać 60 tys. złotych dotacji?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 06.02.2019r.

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Ten nabór ma być przeprowadzony jeszcze na starych zasadach, czyli tych obowiązujących w ubiegłym roku. Według harmonogramu naboru PROW na ten rok, w maju będzie przeprowadzony kolejny nabór. I ten będzie dopiero obejmował zmiany zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PROW.

r e k l a m a

Zasady łagodnieją, przez co może być... trudniej uzyskać dotacje

Rolnicy, którzy spełniają kryteria skorzystania z restrukturyzacji na obecnych zasadach, powinni składać wnioski już teraz, ponieważ nowe zasady będą łagodniejsze, co może spowodować większe zainteresowanie wsparciem.

Nie przewiduje się jednak, o co pytają często nasi Czytelnicy, zwiększenia kwoty wsparcia. Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw” ma charakter bezzwrotnej premii w wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach: po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy 80% premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20%. Premia musi zostać przeznaczona w całości na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych, przy czym co najmniej 48 tys. zł trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Inwestycje w środki trwałe nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Z dofinansowania dopuszcza się zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. W przypadku inwestycji budowlanej może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego. Premia nie może zostać wykorzystana na prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz działów specjalnych produkcji rolnej.  

Wsparcie tylko dla rolników, czyli konieczny KRUS

r e k l a m a

Dużą barierą dla osób chcących skorzystać z tego dofinansowania jest ubezpieczenie w KRUS. Według obecnie obowiązujących przepisów, wsparcie dostępne jest jedynie dla rolników albo małżonków rolnika prowadzących działalność rolniczą, ale ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS. Wymaga się, aby składający wniosek o wsparcie podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Dodatkowo w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc aplikowania o dofinansowanie nie powinni prowadzić działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Reasumując, z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie mogą obecnie korzystać dwuzawodowcy ani osoby prowadzące działalność gospodarczą na tzw. podwójnym KRUS. Osoby, które oprócz prowadzenia działalności rolniczej pracują zawodowo lub mają firmę (łącznie z tymi będącymi na podwójnym KRUS), powinny poczekać na złożenie wniosków o wsparcie w drugim naborze. Tam warunkiem koniecznym będzie jedynie prowadzenie działalności rolniczej, a nie ubezpieczenie w rolniczej Kasie.  

Najpierw mniejsze gospodarstwa    

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę – niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne. Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro.  Pomoc ma jednak przyczynić się do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do 10 tys. euro i o co najmniej 20% wartości wyjściowej. Gospodarstwa silniejsze ekonomicznie, tzn. o wielkości ekonomicznej do 13 tys. euro, będą kwalifikowały się do „Restrukturyzacji” dopiero w drugim tegorocznym naborze. Od rolnika lub jego małżonka wymaga się, aby w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadził w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą. 

Najważniejsze na koniec – za co przyznawane są punkty?

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa i zobowiązanie się do jego realizacji. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska minimum 7 punktów. W terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy wnioskujący musi rozpocząć realizację biznesplanu oraz prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów. W tym czasie należy także złożyć wniosek o płatność pierwszej raty pomocy. 

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów wyboru:

  • rodzaj planowanej produkcji – od 1 do 3 pkt;
  • kompleksowość biznesplanu – od 0,25 do 7 pkt;
  • wpływ na realizację celów przekrojowych – od 1 do 10 pkt;
  • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa: powyżej 20 tys. euro – 5 pkt, 16–20 tys. euro – 4 pkt, 12–16 tys. euro – 2 pkt;
  • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
  •  zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nieprowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.


Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Izydory 2020: zagłosuj na firmę przyjazną rolnikowi"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody