Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 10.05.2017r.

Jakie są zasady rolniczego wykorzystania ścieków? Kiedy można wykorzystywać ścieki w ramach dozwolonego zwykłego korzystania z wód, a kiedy niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne?

Artykuł 44 Prawa wodnego wskazuje, że ścieki bytowe oraz komunalne lub przemysłowe o składzie zbliżonym do ścieków bytowych mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie. Z kolei przez rolnicze wykorzystanie ścieków rozumie się zastosowanie ścieków do nawadniania oraz nawożenia użytków rolnych oraz stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, potas, wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby.

r e k l a m aZabrania się rolniczego wykorzystania ścieków:

  1. gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb;
  2. na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin, przeznaczonych do spożycia w stanie surowym;
  3. na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki;
  4. na obszarach o spadku terenu większym niż:
    • 10% dla gruntów ornych,
    • 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych.
Z kolei według artykułu 36 Prawa wodnego, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego. Zwykłym korzystaniem z wód nie jest rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

Natomiast według art. 122 Prawa wodnego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a