Rolnik musi sporządzić spis zwierząt i dostarczyć do ARiMR

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 09.11.2017r.

Zgodnie z prawem każdy rolnik który hoduje zwierzęta gospodarskie musi przynajmniej raz w roku dokonać spisu zwierząt i taki rejestr dostarczyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto i do kiedy musi sporządzić spis zwierząt gospodarskich?

Zgodnie z prawem wprowadzonym w październiku 2016 roku, każdy hodowca bydła, trzody chlewnej, owiec lub kóz ma obowiązek sporządzić raz do roku spisu zwierząt gospodarskich. Rejestr ten musi być przygotowany najpóźniej do 31 grudnia.


Należy także pamiętać, że w ciągu 7 dni od sporządzenie spisu, rolnik musi dostarczyć go do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kara grzywny za brak spisu

Takie prawo weszło w życie pod koniec października 2016 roku. Jak tłumaczą przedstawiciele ARiMR, ma to na celu ułatwienie zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt.
Za brak spisu zwierząt gospodarskich lub nie dostarczenie go w terminie do ARiMR może grozić rolnikowi kara grzywny. Jednak nie wyciągano konsekwencji wobec rolników, którzy nie dostarczyli spisu za 2016 rok 

Wielu rolników nie wiedziało o obowiązku sporządzenia spisu zwierząt

 Wówczas wzięto pod uwagę wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która argumentowała, że o nowych obowiązkach wielu rolników nie wiedziało albo dowiedziało się dopiero w grudniu 2016 roku. Dlatego wielu gospodarzy nie przekazało do Agencji wymaganego spisu.  Za 2016 rok tylko w Wielkopolsce aż 40% rolników nie sporządziło wymaganego spisu zwierząt gospodarskich dokumentu. Z tego

Jak wypełnić formularz spisu zwierząt?

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalną instrukcję jak należy wypełnić nowy formularz spisu stada zwierząt gospodarskich. >> pobierz instrukcję

Ze strony ARiMR możesz także pobrać sam formularz spisu stada. >> pobierz formularz

Paweł Mikos,

fot. pixabay

Partner serwisu