Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolniku! Masz 2 dni na zgłoszenie świń do ARiMR

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 08.10.2018r.

Producenci trzody chlewnej będą mieli więcej czasu na zgłoszenie zmiany liczby świń w gospodarstwie. Jak zapewnia ARIMR, będą też mogli w wygodny i szybki sposób dokonać tych zgłoszeń przez platformę internetową.

Termin zgłoszenia zmian w stadzie wydłużony do 2 dni

r e k l a m a

Znowelizowano przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich wynikające z ustawy z 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642). Nowela ustawy zmniejszyła obciążenia administracyjne związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich. Wydłużono do dwóch dni (obecnie 24 godziny) termin na zgłaszanie zdarzeń dotyczących świń w siedzibach stad położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Posiadacz świń będzie miał 2 dni na zgłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia oraz uboju zwierzęcia. Wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni w terminie 2 dni od dnia oznakowania. Oznakowanie będzie musiało być wykonane do 30 dni od daty urodzenia.

Gdy świnia straci lub uszkodzi kolczyk

W przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację, rolnik będzie musiał oznakować zwierzę numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada w ciągu jednego dnia od zaistnienia jednego z tych zdarzeń. Zwiększono elastyczność w stosowaniu metod znakowania świń. Wprowadzono możliwość wyboru metody znakowania – kolczykiem lub tatuażem. W przypadku użycia kolczyka nie wskazano, na której małżowinie usznej ma być on umocowany (obecne przepisy wskazują na lewą małżowiną uszną, jako pierwszą metodę oznakowania zwierzęcia urodzonego w danej siedzibie stada).


Fot. Dominika Stancelewska
  • Rolnicy muszą zgłosić fakt oznakowania świń, które powinno nastąpić nie później niż 30 dni od urodzenia prosiąt

Aktualne przepisy dotyczące przemieszczania i spisu świń

W przypadku przemieszczenia świni do innej siedziby stada niż siedziba urodzenia i przebywania tam dłużej niż 30 dni – posiadacz zwierzęcia musi je dodatkowo oznakować numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem identyfikacyjnym stada, w którym aktualnie ono przebywa. Doprecyzowano, że w takim przypadku oznakowanie musi być wykonane niezwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada przez zwierzę (obecne przepisy nie wskazują żadnego terminu na dodatkowe oznakowanie zwierzęcia). Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku zgłaszania dodatkowego oznakowania świń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co zmniejsza obciążenia administracyjne.

W przypadku świń spis ma dotyczyć tylko ich liczby w gospodarstwie i tylko taka informacja ma być przekazana Agencji oraz umieszczona w prowadzonej księdze rejestracji świń. Wyłączono podmioty prowadzące targi zwierząt gospodarskich z obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji świń. Podmioty te są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpowiednio zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Obecnie podmioty te muszą prowadzić ewidencje zwierząt wprowadzanych na targ, w których gromadzone informacje powielają te zawarte w księgach rejestracji. W ten sposób uproszczono przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z obrotem zwierzętami.

Dominika Stancelewska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a