Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Rząd stawia na biogaz, wiatraki w odstawkę

Pieniądze i Prawo OZE
Data publikacji 02.02.2018r.

To nie wiatraki i energia ze słońca mają w najbliższej przyszłości stanowić główne źródło zielonej energii w Polsce, ale biogazownie. Na ten sposób pozyskiwania zielonej energii stawia obecny rząd. Można tutaj zarobić na wielu płaszczyznach: oszczędzając na zakupie energii, na odsprzedaży wytworzonej energii, dostarczaniu substratu, sprzedaży instalacji i technologii, i w końcu na wykorzystaniu pofermentu.

Sylwia Koch-Kopyszko mówiła w Poznaniu, iż potencjał surowcowy, jaki kryje się w biogazowniach rolniczych to minimum 5 mld m3. Potencjał ten zakłada wykorzystanie w pierwszej kolejności produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów zwierzęcych oraz produktów ubocznych i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Realny potencjał produktów ubocznych rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego wynosi 1,7 mld m3 biogazu rocznie.

r e k l a m a

  • Dr Wojciech Czekała zwraca uwagę na niewykorzystanie potencjału energotwórczego, jaki tkwi w odpadach rolno-spożywczych


Około 30 tys. gospodarstw w Polsce mogłoby już przygotowywać się do budowy takich instalacji u siebie o mocy od 300 kW do 1 MW. Już w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła zmiany naszych przepisów, które spowodują, iż ponad połowa wsparcia, które jest przygotowywane do 2020 r. na OZE, będzie skierowana do biogazowni. Polski rząd stawia na energetykę rozproszoną.Klastry i spółdzielnie energetyczne działające w oparciu o biogazownie prowadzące lokalną sprzedaż energii elektrycznej, gazu i ciepła wpasowują się w ten plan – przekonywała prezes UPiPPB.

Aukcje i FiT

W lutym mają zakończyć się prace nad nową ustawą o odnawialnych źródach energii. Przewiduje ona system wsparcia dla OZE oparty na aukcjach oraz systemach Feed-in-Tariff (FiT) i Feed-in-Premium (FiP).

Po ogłoszeniu przez rząd aukcji na zakup określonej ilości zielonej energii z danego koszyka aukcyjnego zgłoszone do niego projekty otrzymają wsparcie w postaci zaoferowanej przez inwestorów ceny za energię, jeśli będzie ona niższa od cen konkurencji. Ceny energii będą określane w rozporządzeniu i będą stałe w określonym czasie. Dla biogazu rolniczego przewidziano oddzielny koszyk. Oferty cenowe, które przekroczą ceny rządowe (referencyjne), będą z góry odrzucane i nie otrzymają wsparcia. Cena referencyjna energii z biogazu rolniczego z instalacji do 0,5 MW ma wynieść ponad 600 zł/MW, dla instalacji o mocy 0,5 do 1 MW – 570 zł/MW, a większych – poniżej 570 zł/MW – wyliczała Sylwia Koch-Kopyszko.

Jeśli w praktyce zaproponowane ceny okażą się za niskie i nie spowodują wzrostu zainteresowania inwestycjami, ceny mają być podnoszone.

Prezes UPiPPB mówiła, iż wprowadzony zostanie „Harmonogram sprzedaży energii elektrycznej z OZE” zawierający informacje dotyczące ilości i wartości energii elektrycznej, która ma być sprzedana w drodze aukcji, w trzech kolejnych latach kalendarzowych. Projekt harmonogramu będzie podlegał konsultacjom publicznym.
System FiT dotyczy sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej  wmałych instalacjach biogazowych (poniżej 500 kW) oraz mikroinstalacjach poniżej lub równych 50 KW. Ten system wsparcia zakłada sprzedaż energii po stałej cenie zakupu przez okres kolejnych 15 lat liczonych od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE.

Stała cena zakupu ma wynieść 80% ceny referencyjnej określonej w danym roku i podlegać corocznej waloryzacji wedle wskaźnika inflacji. Należy mieć jednak na uwadze, że będzie ona pomniejszana o pomoc inwestycyjną przeznaczoną na realizację danej inwestycji. W instalacjach do 1MW, wsparcie w systemie FiT będzie na poziomie 128 zł/MW – wyliczała prezes UPiPPB.

Magdalena Szymańska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a