r e k l a m a

Partner serwisu

Studia rolnicze - po jakich kierunkach znajdziesz pracę

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 22.06.2017r.

– Dobrzy studenci mają zapewnioną pracę już podczas studiów –  zapewnia dr hab. Piotr Rybacki, prodziekanem na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponuje on podjęcie nauki na kierunkach oferowanych w Instytucie Inżynierii Biosystemów.

r e k l a m aInżynieria Biosystemów to termin dość skomplikowany, co właściwie można studiować w Państwa Instytucie?

– Oferujemy naukę na trzech kierunkach: inżynieria rolnicza, informatyka i agroinżynieria oraz ekoenergetyka. Inżynieria rolnicza to nauka o nowoczesnych maszynach, urządzeniach i technologiach produkcji rolnej. Na informatyce i agroinżynierii studenci zdobywają wiedzę z szeroko pojętej informatyki z zastosowaniem głównie w rolnictwie. Mamy bowiem na uwadze to, że dziś prawie każda maszyna rolnicza funkcjonuje w oparciu o systemy informatyczne i elektroniczne. Z kolei ekoenergetyka to kierunek oferujący wykształcenie z zakresu odnawialnych źródeł energii: począwszy od biogazu i biopaliw, przez solary i fotowoltaikę, na turbinach wiatrowych kończąc.

Czy wybierając się do Was nie trzeba obawiać się braku znajomości chociażby podstaw rolnictwa?

– W ramach oferowanych kierunków studenci uczęszczają na zajęcia również z przedmiotów rolniczych, np. podstaw produkcji roślinnej, zwierzęcej. Zaczynamy więc od zgłębienia wiedzy rolniczej, aczkolwiek na każdym z trzech wymienionych wcześniej kierunków zakres tej wiedzy jest inny, przy czym najszerszy na inżynierii rolniczej. Na ten kierunek przychodzą do nas głównie absolwenci szkół rolniczych, ale również szkół mechanizacyjnych i mechanicznych, jak i liceów zlokalizowanych przeważnie w miastach powiatowych. Informatyka jest wybierana głównie przez absolwentów liceów. Ekoenergetyka z kolei przez absolwentów różnych szkół.

Na wszystkich wymienionych kierunkach studenci zgłębiają także wiedzę z nauk takich jak matematyka, fizyka, chemia i biologia bez znajomości których nie można dziś zostać dobrym inżynierem. Studenci mają także zajęcia z marketingu, zarządzania i bankowości.

Jesteśmy otwarci na wszystkich maturzystów o zacięciu technicznym. Dodajmy, że studia na naszym wydziale i w naszym instytucie nie są zarezerwowane tylko dla mężczyzn, mile widziane są oczywiście także panie.

Czy to połączenie wiedzy technicznej i ekonomicznej z rolniczą zbiera profity?

– Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dobrzy studenci mają zapewniony angaż już podczas studiów. Zgłasza się do nas wiele firm z branży rolnej poszukujących konstruktorów maszyn rolniczych, informatyków, handlowców, serwisantów. Dla wielu firm liczy się, że student oprócz wykształcenia technicznego zna specyfikę produkcji rolniczej. Wokół Poznania jest wiele firm zajmujących się obsługą rolnictwa, co niewątpliwie jest naszym atutem, sprzyja to bowiem zatrudnieniu.

Oferowanie nauki w murach uczelni nie wystarczy dziś, by przyszły pracodawca zdecydował się na angaż waszego absolwenta. Co ponadto oferują Państwo swoim studentom, że są atrakcyjni na rynku pracy?

– Prowadzimy naukę w systemie bolońskim, czyli dwustopniowym: inżynierskim i magisterskim. Pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, drugi półtora roku – trzy semestry. W ciągu tego czasu studenci odbywają dwie praktyki, po drugim roku jest to praktyka zawodowa, a po trzecim – dyplomowa, przeznaczona na realizację pracy inżynierskiej. Warto dodać, iż dodatkowo studenci mogą wziąć udział w płatnych stażach. Dysponujemy bazą firm, które współpracują z nami w tym zakresie, student może odbyć także taki staż w wybranej przez siebie firmie, jeśli spełnia ona określone kryteria zapewniające realizację programu stażu. Staż obejmuje 120 godzin w semestrze. Oprócz tego oferujemy zajęcia, które odbywają się poza terenem uczelni, np. na największych w Europie Środkowo-Wschodniej targach rolniczych Agro Show, czy w centrach szkoleniowych u dealerów sprzętu rolniczego. Dealerzy udostępniają nam też swój nowoczesny sprzęt do zajęć na miejscu w instytucie. Chcę podkreślić, iż ćwiczenia odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach.

Jak wygląda wymiana międzynarodowa? Wyjazdy na zagraniczne uczelnie, praktyki zawodowe w gospodarstwach, firmach rolniczych?

– Nasi studenci mogą wyjechać na semestr na studia w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus, natomiast podczas wakacji letnich na staż długoterminowy w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych w Niemczech, Szwajcarii, Belgii i we Francji.

A co z zapleczem socjalnym?

– Uczelnia dysponuje rozbudowanym zapleczem socjalnym, bez problemu można otrzymać miejsce w akademiku. Jeśli student jest w trudnej sytuacji materialnej może liczyć na stypendium socjalne. Dla uzyskujących dobre wyniki w nauce mamy stypendia naukowe. Uczelnia udziela również zapomogi z tytułu zdarzeń losowych. Na kampusie jest też stołówka. Posiadamy także nowoczesne centrum sportowe z halą oraz kortami tenisowymi.


Rozmawiała
Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a