Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Ulgi w podatku rolnym dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 05.02.2018r.

Czy jako rolnik poszkodowany w nawałnicy, która przeszła nad Pomorzem w sierpniu 2017 r., mogę skorzystać z ulgi inwestycyjnej i mieć umorzony podatek rolny? Poniosłem wielkie szkody, musiałem wyremontować budynki gospodarcze, położyć nowe dachy. Jaka ustawa to reguluje? Pragnę też zaznaczyć, że skorzystałem z funduszy rządowych.

Pomoc tę reguluje Uchwała Rady Ministrów z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Przewiduje ona m.in. możliwość skorzystania przez osoby poszkodowane z ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości udzielanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast na podstawie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

r e k l a m a

Zgodnie z art. 67a tej Ustawy, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jak widać, wspomniana na wstępie uchwała Rady Ministrów nie daje podstaw do zastosowania ulg przewidzianych w Ustawie z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Jak stanowi art. 13 tej Ustawy, ulga inwestycyjna z tytułu wydatków inwestycyjnych na określone cele może być przyznana tylko wtedy, jeśli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Skoro korzystał Pan z pomocy finansowej przyznanej przez Państwo na odbudowę lub remont budynków, przyznanie ulgi inwestycyjnej jest wykluczone.

Z kolei w myśl art. 13c Ustawy o podatku rolnym, organ podatkowy może przyznać podatnikowi ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym, ale tylko przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w Ustawie z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Taki stan nie został dotychczas ogłoszony, mimo wystąpienia wielu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a