r e k l a m a

Partner serwisu

Unia zbierze więcej zbóż niż rok temu

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 11.07.2016r.

Według najnowszej prognozy Coceral, zbiory zbóż w UE ogółem są przewidywane na 314,4 mln ton, tj. o 1,8% więcej w porównaniu do zeszłego roku.

Prognozowaną produkcję pszenicy miękkiej skorygowano z 145,2 mln ton w marcowej prognozie do 148 mln ton. Będzie to jednak w dalszym ciągu poziom zbiorów o 1,5% mniejszy niż rok temu. Podwyższono także prognozę dla jęczmienia do 63,2 mln ton. Oznacza to zbiory tego ziarna o 3,4% wyższe niż w poprzednim sezonie. Prognoza dla kukurydzy wynosi obecnie 62,4 mln ton, wobec 63,2 mln ton w marcowym raporcie. Są to dużo wyższe zbiory niż rok wcześniej – wzrost o 6,6%. Według Coceral, tegoroczne zbiory zbóż ogółem w Polsce będą o 7,9% wyższe niż przed rokiem. Będzie to miało wpływ na ceny skupu.ms

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a