W jakiej odległości od granicy działki można posadzić drzewa?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 05.05.2014r.

W naszej miejscowości będzie przebiegała linia wysokiego napię­cia. W związku z tym wycięto drzewa. W zamian za to inwestor wykonuje nasadzenia. Chciałbym zapytać, w jakiej odległości może on sadzić drzewa od: granicy działki, rzeki, rowu melioracyjnego?

Jeżeli chodzi o odległości nasadzeń leśnych od granic czy od gruntów rolnych, działek budowlanych lub dróg, to należy pamiętać o podstawowej zasadzie, aby nie przeszkadzały one w przyszłości w korzystaniu z nieruchomości sąsiedniej. Brakuje ogólnych przepisów dotyczących odległości nasadzeń od granicy. Niemniej, warto się np. odwołać do przepisów unijnych regulujących pomoc finansową na zalesianie. Chodzi o rozporządzenie MRiRW z 19 marca 2009 r. „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Według tych przepisów uprawę leśną można założyć w odległości 1,5 m od granicy lasu, chyba że należy on do tej samej osoby. W stosunku do innej uprawy trzeba zachować odległość 3 m. Warto także odnieść się do regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych. Zaleca się tutaj sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych. Te gatunki i odmiany należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granicy działki. W przypadku moreli trzeba zachować odległość min. 3 m. Czereśnia i orzech włoski nie powinny być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki. Krzewy owocowe zaś w odległości min. 1 m od granicy działki, leszczyny – 3 m, a drzewa ozdobne – minimum 2 m od granicy działki. 


 

Partner serwisu