Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Zalesianie gruntów rolnych 2018 - jakie stawki i wymagania?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 16.05.2018r.

Od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie. Podejmując decyzję o zalesieniu trzeba pamiętać, iż na te grunty nie będą przysługiwały dopłaty bezpośrednie. Zastąpią je wsparcie na zalesienie, premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa.

Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów. Jest ono wypłacane w pierwszym roku zalesienia. Premia pielęgnacyjna rekompensuje natomiast koszty związane z utrzymaniem, pielęgnowaniem plantacji oraz ewentualną ochroną jej przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów. Jest ona wypłacana przez 5 lat od roku po wykonaniu zalesienia. Ze wsparcia oraz tej premii, rolnikowi (jeśli w ogóle) niewiele zostanie. O tym, czy warto sadzić las, sugerując się względami ekonomicznymi, decyduje tak naprawdę dopiero premia zalesieniowa. Jest ona wypłacana przez 12 lat począwszy od roku po wykonaniu nasadzenia. Stawki przedstawionego wsparcia zamieszczono w tabeli.

r e k l a m aJakie grunty pod zalesienie?

Pomoc na zalesienie jest przyznawana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne. Chodzi o te stanowiące grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną. Wsparcie nie przysługuje na zalesienie trwałych użytków zielonych, czyli użytkowanych jako łąka lub pastwisko.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy grunt zadeklarowany we wniosku nie jest wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny, pomimo tego, że zgodnie ze stanem faktycznym jest gruntem ornym (sadem, gruntem z sukcesją naturalną), wsparcie na zalesienie nie będzie przyznane.

Trzeba mieć też na względzie, iż do gruntów z sukcesją naturalną przysługuje premia pielęgnacyjna oraz ewentualnie wsparcie na zalesienie. Nie należy się na nie premia zalesieniowa.

Co więcej, pomoc jest przyznawana do gruntów, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli gmina nie ma planu, zalesianie nie powinno być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku planu oraz studium, grunty powinny być przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie można zalesiać (poza wyjątkami) gruntów położonych na Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście specjalnej ochrony ptaków oraz na obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarach ich otulin.


Ile można dostać na zalesienie gruntów?
Formy pomocy Jednostka Gatunki
Iglaste Liściaste
Wsparcie na zalesienie (płatność jednorazowa)
Zalesianie w warunkach korzystnych/o nachyleniu terenu powyżej 12° zł/ha 6553/7146 7152/7624
Zalesianie na gruntach erozyjnych/o nachyleniu terenu powyżej 12° 5012/5711 5470/6098
Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikrozowanymi w warunkach korzystnych/na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 6934/7385 4984/5366
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową zł/mb 8.82
Zabezpieczenie drzewek 3-ma palikami zł/ha 1132
Premia pielęgnacyjna (wypłacana corocznie przez 5 lat)
Zalesianie w warunkach korzystnych/o nachyleniu terenu powyżej 12° zł/ha 1075/1237
Zalesianie na gruntach erozyjnych/o nachyleniu terenu powyżej 12° 1358/1628
Na gruntach z wykorzystaniem sukcesji naturalnej/o nachyleniu terenu powyżej 12° 794/968
Zabezpieczenie drzewek repelentami 424
Premia zalesieniowa
(wypłacana corocznie przez 12 lat)
zł/ha 1215

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a