Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Zamiast oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 03.10.2017r.

Malejące bezrobocie sprawia, że coraz trudniej pozyskać pracowników do prac w gospodarstwie, tym samym coraz bardziej popularne jest zatrudnianie, zwłaszcza do prac sezonowych, cudzoziemców. Najliczniejszą grupę chętnych do pracy w Polsce stanowią Ukraińcy, na drugim miejscu są Białorusini. Od stycznia przyszłego roku zmienią się przepisy, na podstawie których będzie można pozyskać cudzoziemca do prac m.in. w rolnictwie.

Będzie się ono odbywać w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową. Takie zezwolenie ma dotyczyć wykonywania prac uzależnionych od zmiany pór roku, tj. prac w sektorach, w których zwiększone zapotrzebowanie na pracowników jest związane z konkretnym okresem w roku ze względu na powtarzające się̨ wydarzenia lub typy wydarzeń́ podlegające uwarunkowaniom sezonowym. Unijne przepisy (Dyrektywa 2014/36/UE) wskazuje trzy sektory, w których prace mają charakter sezonowy. Są to: rolnictwo, ogrodnictwo oraz turystyka. W przygotowywanym krajowym rozporządzeniu wskazującym podklasy działalności według klasyfikacji PKD, które będą podlegały takim zezwoleniom, wymieniane są: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalność́ związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Ten wykaz będzie dostosowywany do sytuacji na rynku pracy.

Na dziewięć miesięcy

r e k l a m aDotychczas zatrudnianie cudzoziemców do prac w gospodarstwach odbywało się w oparciu o oświadczenia. Oświadczenia pozostaną, ale nieco zmienione i będą dotyczyły podklas działalności niewymienionych w rozporządzeniu.

– Co ważne, nie będzie takiej możliwości, aby przyszły pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca mógł sobie wybrać, czy zatrudni go w oparciu o oświadczenie czy o zezwolenie na pracę sezonową. Oświadczenia starego typu można rejestrować jeszcze do końca tego roku. Nie jest jeszcze rozstrzygnięta kwestia, czy prace wykonywane w oparciu o takie oświadczenie, a kwalifikujące się od nowego roku do prac sezonowych, będą mogły być wykonywane na zasadach dotyczących zezwolenia na pracę sezonową. Takie zezwolenia będą bowiem wydawane na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych – tłumaczy Amadeusz Konieczny z wydziału ds. pośrednictwa pracy z WUP w Poznaniu.


Od nowego roku zatrudnianie cudzoziemców do prac krótkoterminowych w rolnictwie będzie możliwe w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową


W każdym przypadku wykonywanie pracy sezonowej będzie wymagało posiadania zarówno ważnego zezwolenia na pracę sezonową, jak i posiadania ważnej podstawy do pobytu w celu wykonywania pracy zgodnie z tym zezwoleniem. Podstawą pobytu będzie zaś mógł być ruch bezwizowy, wiza (krajowa lub Schengen) wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Decydentem będzie starosta

Co ważne, zezwolenia na pracę sezonową będą wydawane dla cudzoziemców wszystkich państw trzecich. Jednakże dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy procedura związana z ich uzyskaniem będzie prostsza.

Zezwolenia na pracę sezonową będzie wydawał starosta. Opłata za jego wydanie wyniesie 30 zł. W sytuacji, gdy rolnik bądź ogrodnik zechce zatrudnić do prac sezonowych obywatela spoza kręgu 6 wymienionych państw, konieczne będzie uzyskanie i załączenie do wniosku o jego wydanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej na zgłoszone stanowisko.

Starosta będzie miał narzędzie prawne, które pozwoli mu odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, czy wpisu do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dotychczas (w przypadku oświadczeń) nie miał takiej mocy prawnej. Będzie mógł także, w przypadku stwierdzonego nadużycia ze strony pracodawcy, uchylić wydane zezwolenie.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a