Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie od 2018 - zezwolenie na pracę lub pracę sezonową

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 28.03.2018r.

Od stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie. Zmiany dotyczą jednak głównie tych, którzy nie potrzebują tego samego pracownika przez cały rok. Wprowadzono zezwolenia na pracę sezonową. Podstawowa różnica polega na tym, iż w oparciu o taką umowę, cudzoziemiec może pracować u rolnika przez 9 miesięcy w roku, a nie jak to było w przypadku oświadczeń 6 miesięcy w roku.

Warto dodać, iż na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2017 r. wykonywanie pracy w rolnictwie będzie możliwe do 31 grudnia 2018 r. Pozostaje też możliwość zatrudnienia obywatela spoza UE przez cały rok, wtedy procedura jest bardziej skomplikowana, bo konieczne jest zezwolenie na pracę, te formalności załatwia się tak, jak kiedyś w urzędzie wojewódzkim. Takie zezwolenia wydaje wojewoda. Jednakże, jeśli rolnik chce, aby zatrudniony u niego w oparciu o oświadczenia, ale na umowę o pracę pracował dłużej, może już po trzech miesiącach wykonywania przez niego pracy, złożyć wniosek do wojewody o zezwolenie na pracę na prostszych zasadach.

r e k l a m a

Praca sezonowa

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. (poz. 2348), które reguluje, jakie prace w rolnictwie mogą być uznane za sezonowe, zalicza do nich również chów i hodowlę zwierząt, w tym bydła mlecznego oraz pozostałego bydła. Prace sezonowe to również te wykonywane w usługach wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.

Do prac w gospodarstwie zatrudnia się u nas głównie obywateli Ukrainy. Podobnie jak obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji dotychczas korzystali oni wcześniej z systemu oświadczeń. Zatrudniając ich obecnie w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową nie potrzeba w stosunku do nich wykonywać, tzw. testu rynku pracy. Obywatele tych krajów mogą być także zatrudniani na podstawie zezwolenia na pracę sezonową maksymalnie przez 9 miesięcy w roku w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych. Wniosek o takie zatrudnienie składa przyszły pracodawca. Ma do tego prawo, jeśli w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia tego wniosku powierzał on wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz. O takie zezwolenie może więc wystąpić rolnik dla pracownika np. z Ukrainy w przyszłym roku, jeśli w tym zatrudnia go w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową. Właściciele gospodarstw mlecznych, którym zależy na utrzymaniu tego samego pracownika i chcą skorzystać z zezwolenia na pracę sezonowa, nie mogą zatrudniać go dłużej niż 9 miesięcy w roku, ale jak wspomniano powyżej, na podstawie tego samego zezwolenia mogą go zatrudnić jeszcze w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych. Może dobrym wyjściem z tej sytuacji jest zatrudnienie na przemiennie dwóch osób.

Wniosek w powiecie

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową np. obywatela Ukrainy rolnik (przyszły pracodawca) składa w powiatowym urzędzie pracy. Co ważne, we wniosku należy określić m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Złożenie wniosku łączy się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Pod kątem porównywalności ocenia to starosta, biorąc pod uwagę oświadczenie pracodawcy oraz np. dane statystyczne posiadane przez urząd.
Dalsza procedura różni się w zależności od tego, czy cudzoziemiec przebywa już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie u nas pracy, czy jest u siebie.

Jeśli przyszły pracownik jest już w Polsce starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie (odmowę) w terminie do 7 dni. Gdy wymagane jest postępowanie wyjaśniające termin wydłuża się do 30 dni.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a