r e k l a m a

Partner serwisu

Zimowe ubezpieczenie upraw - jak to działa?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 10.10.2017r.

Państwo dopłaci rolnikowi do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeśli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka nie przekroczą 9% sumy ubezpieczenia. Jeśli uprawy znajdują się na użytkach rolnych klasy V – próg ten wynosi 12%, a na użytkach rolnych klasy VI – 15% sumy ubezpieczenia.

Przewidziano możliwość zastosowania dopłaty także w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaoferuje rolnikowi stawkę wyższą niż 9% (12%, 15%) sumy ubezpieczenia. W tej sytuacji dopłaty do tych stawek będą odpowiednio zmniejszane. Będzie to możliwe wtedy, gdy rolnik będzie chciał ochronić uprawy przed wszystkimi 10 ryzykami wymienionymi w ustawie (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne).

r e k l a m aJeśli natomiast rolnik nie zdecyduje się na pakiet ryzyk, a tylko na ubezpieczenie upraw od pojedynczego ryzyka lub łącznie od kilku wybranych, a zakład ubezpieczeniowy zaoferuje mu wyższe stawki taryfowe, czyli powyżej 9, 12 lub 15% sumy ubezpieczenia, dopłata nie należy się w ogóle. W takiej sytuacji całkowity koszt polisy będzie musiał pokryć rolnik.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a