r e k l a m a

Partner serwisu

Zmiana terminu obliczania dywersyfikacji upraw

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 12.06.2018r.

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw. Został on przesunięty o ok. 2 tygodnie.

Przesunięcie terminu obliczania dywersyfikacji upraw

Rozpoczęcie okresu obliczania dywersyfikacji upraw przypada na 1 czerwca, a nie jak do tej pory na 15 maja. Z kolei zakończenie terminu zostało przesunięte z 15 lipca na 31 lipca.

r e k l a m aAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreśla, że ta zmiana prawa nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie i nie ingeruje w proces produkcji rolnej. 

Paweł Mikos

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a