r e k l a m a

Partner serwisu

Żywiec ma potanieć

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 16.09.2017r.

Według IERiGŻ, w stosunku do 2016 r. poziom cen trzody chlewnej powoli się obniży. Jednym z powodów to aprecjacja złotego, innym – nasilający się wzrost produkcji trzody w wielu krajach UE przy spadku eksportu o 9%.

W rezultacie konsumpcja wieprzowiny wzrośnie o ok. 1%. Aby mogło to nastąpić musi dojść do spadku cen, czego symptomy są już widoczne. ms

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a